Menu
ข่าวสารและกิจกรรม

งานประชุมพบผู้ประกอบการที่เป็นคู่สัญญากับ กฟผ. ประจำปี 2560

แบ่งปัน
20 ตุลาคม 2560
งานประชุมพบผู้ประกอบการที่เป็นคู่สัญญากับ กฟผ. ประจำปี 2560 (ไทรน้อย)
วันที่ 17 ตุลาคม 2560

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้มอบเกียรติบัตรให้กับ บริษัท แอลพีไอ แร็คเร็นจ์ (ประเทศไทย) จำกัด 
เนื่องจากทางบริษัทได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ประกอบการดีเด่น ประจำปี 2560