Menu
ข่าวสารและกิจกรรม

ไทย-เดนมาร์ค ขอนแก่น

แบ่งปัน
17 เมษายน 2561
ช่วงเดือน ม.ค. - ก.พ. 61
ทางทีมงาน LPI Group ได้ออกทริปไปเยี่ยมเยียนลูกค้าตามจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศไทย 
และมีบริการหลังการขาย พร้อมให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาในด้านต่างๆ ให้กลับลูกค้า