Menu
ข่าวสารและกิจกรรม

MTA HANOI 2017

แบ่งปัน
4 พฤศจิกายน 2560
MTA HANOI 2017
วันที่ 11-13 ตุลาคม 2560  ณ ศูนย์นิทรรศการระหว่างประเทศฮานอย ประเทศเวียดนาม

MTA HANOI 2017 งานแสดงสินค้าเกี่ยวกับเครื่องจักรกลและการตัดโลหะ โดยมี 190 บริษัท จาก 19 ประเทศและดินแดน เช่น สาธารณรัฐเช็ก ไต้หวัน ประเทศจีน เยอรมนี ไทย สิงคโปร์ สาธารณรัฐเกาหลี เวียดนาม เป็นต้น เข้าร่วม ในกรอบของงานยังมีการจัดฟอรั่มและการเสวนาต่างๆ  โดยเน้นถึงการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 และการปกป้องลิขสิทธิ์ทางปัญญาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

LPI GROUP ได้ไปเข้าร่วมงานครั้งนี้ เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และนวัตรกรรมใหม่

http://mtahanoi.com/home/