Menu
ตู้รางเลื่อนเก็บเอกสาร

ชั้นรางเลื่อนเก็บวัสดุ (PKS-P)

แบ่งปัน
ชั้นเลื่อนเก็บวัสดุ, ชั้นรางเลื่อนเก็บวัสดุ (PKS-P)

          สำนักงานมักพบปัญหาเรื่องเอกสารที่มีจำนวนมากขึ้น แต่พื้นที่จัดเก็บมีขนาดเท่าเดิม ทำให้จัดเก็บไม่เพียงพอ ระบบชั้นหนังสือและตู้เก็บเอกสารรางเลื่อนประหยัดพื้นที่ของ LPI สามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ สามารถให้คำปรึกษา ออกแบบ Layout การจัดวางพื้นที่ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

ชั้นรางเลื่อนเก็บวัสดุ
 
PKS-P
  • ชั้นวางของอเนกประสงค์ เหมาะสำหรับเก็บวัสดุ หรือสิ่งของที่มีน้ำหนักมาก
  • ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บลงได้มากกว่า 50% เมื่อเปรียบเทียบกับระบบชั้นจัดเก็บทั่วไป


ชั้นเลื่อนเก็บวัสดุ, ชั้นรางเลื่อนเก็บวัสดุ (PKS-P)
สินค้าที่เกี่ยวข้อง :
ชั้นเก็บเวชระเบียนผู้ป่วยใน
ชั้นเก็บเวชระเบียนผู้ป่วยใน
ชั้นวางยาแบบล้อเลื่อน
ชั้นวางยาแบบล้อเลื่อน
ชั้นรางเลื่อนเก็บวัสดุ (PKS-W)
ชั้นรางเลื่อนเก็บวัสดุ (PKS-W)
รถเข็นเก็บแบบ
รถเข็นเก็บแบบ