Menu
ชั้นหนังสือห้องสมุด

ชั้นวางซีดี ดีวีดี แบบรางเลื่อน (CDSS-W)

แบ่งปัน


ชั้นวางซีดี ดีวีดี แบบรางเลื่อน  (CDSS-W)
  • เป็นชั้นวางแผ่นซีดี, ดีวีดี สื่อการเรียน-การสอน สำหรับห้องโสตทัศนศึกษา
  • ชั้นวางแบบเลื่อนซ้อนทับกัน ทำให้ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ
  • มีให้เลือกใช้ทั้งแบบวาง 2, 3 และ 4 ช่วง/ชุด
  • ด้านข้างประกบฝาไม้

 
สินค้าที่เกี่ยวข้อง :
ชั้นหนังสือฝาข้างไม้ (BM-W)
ชั้นหนังสือฝาข้างไม้ (BM-W)
ห้องสมุดขนาด 40-60 ตรม.
ห้องสมุดขนาด 40-60 ตรม.
ชั้นวางหนังสือพิมพ์ (NR-10)
ชั้นวางหนังสือพิมพ์ (NR-10)
ชั้นวารสารฝาข้างไม้ (MS-W)
ชั้นวารสารฝาข้างไม้ (MS-W)