Menu
ชั้นหนังสือห้องสมุด

ชั้นวางซีดี ดีวีดี แบบรางเลื่อน (CDSS)

แบ่งปัน


ชั้นวางซีดี ดีวีดี แบบรางเลื่อน  (CDSS)
  • เป็นชั้นวางแผ่นซีดี, ดีวีดี สื่อการเรียน-การสอน สำหรับห้องโสตทัศนศึกษา
  • ชั้นวางแบบเลื่อนซ้อนทับกัน ทำให้ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ
  • มีให้เลือกใช้ทั้งแบบวาง 2, 3 และ 4 ช่วง/ชุด

สินค้าที่เกี่ยวข้อง :
ชั้นเลื่อนเก็บหนังสือ (PKL-S)
ชั้นเลื่อนเก็บหนังสือ (PKL-S)
ชั้นหนังสือแบบรางเลื่อน (BSS-W)
ชั้นหนังสือแบบรางเลื่อน (BSS-W)
โต๊ะค้นคว้าอินเตอร์เน็ท (IDC)
โต๊ะค้นคว้าอินเตอร์เน็ท (IDC)
ที่เสียบปากกา / นามบัตร
ที่เสียบปากกา / นามบัตร