Menu
ชั้นหนังสือห้องสมุด

ชั้นวางซีดี ดีวีดี แบบรางเลื่อน (CDSS)

แบ่งปัน


ชั้นวางซีดี ดีวีดี แบบรางเลื่อน  (CDSS)
  • เป็นชั้นวางแผ่นซีดี, ดีวีดี สื่อการเรียน-การสอน สำหรับห้องโสตทัศนศึกษา
  • ชั้นวางแบบเลื่อนซ้อนทับกัน ทำให้ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ
  • มีให้เลือกใช้ทั้งแบบวาง 2, 3 และ 4 ช่วง/ชุด

สินค้าที่เกี่ยวข้อง :
ชั้นหนังสือห้องสมุด (BM)
ชั้นหนังสือห้องสมุด (BM)
ชั้นวางซีดี ดีวีดี แบบรางเลื่อน (CDSS-W)
ชั้นวางซีดี ดีวีดี แบบรางเลื่อน (CDSS-W)
ชั้นหนังสือฝาข้างไม้ (BM-W)
ชั้นหนังสือฝาข้างไม้ (BM-W)
รถเข็นหนังสือ (BT)
รถเข็นหนังสือ (BT)