Menu
ชั้นหนังสือห้องสมุด

ชั้นหนังสือฝาข้างไม้ (BM-W)

แบ่งปัน
 

 

ชั้นหนังสือห้องสมุด
(BM-W-11)
รหัสสินค้า : BM-W-11
ขนาด : W38 x D11 x H77 in
ลักษณะ : 1 ด้าน, 1 ช่วง

รายละเอียด :
ชั้นหนังสือแบบชั้นสูง มีให้เลือกใช้ทั้งแบบวาง 
1 ด้าน และ 2 ด้าน วางหนังสือได้ 6 ระดับชั้น 
พร้อมลวดกั้นหนังสือ และป้ายบอกหมวด
ด้านข้างสามารถประกบฝาไม้ หรือฝาเหล็ก
เคลือบสีได้

 

ชั้นหนังสือห้องสมุด
(BM-W-12)
รหัสสินค้า : BM-W-12
ขนาด : W74 x D11 x H77 in
ลักษณะ : 1 ด้าน, 2 ช่วง

รายละเอียด :
ชั้นหนังสือแบบชั้นสูง มีให้เลือกใช้ทั้งแบบวาง 
1 ด้าน และ 2 ด้าน วางหนังสือได้ 6 ระดับชั้น 
พร้อมลวดกั้นหนังสือ และป้ายบอกหมวด
ด้านข้างสามารถประกบฝาไม้ หรือฝาเหล็ก
เคลือบสีได้

 

ชั้นหนังสือห้องสมุด
(BM-W-13)
รหัสสินค้า : BM-W-13
ขนาด : W110 x D11 x H77 in
ลักษณะ : 1 ด้าน, 3 ช่วง

รายละเอียด :
ชั้นหนังสือแบบชั้นสูง มีให้เลือกใช้ทั้งแบบวาง 
1 ด้าน และ 2 ด้าน วางหนังสือได้ 6 ระดับชั้น 
พร้อมลวดกั้นหนังสือ และป้ายบอกหมวด
ด้านข้างสามารถประกบฝาไม้ หรือฝาเหล็ก
เคลือบสีได้

 

ชั้นหนังสือห้องสมุด
(BM-W-21)
รหัสสินค้า : BM-W-21
ขนาด : W38 x D19 x H77 in
ลักษณะ : 2 ด้าน, 1 ช่วง

รายละเอียด :
ชั้นหนังสือแบบชั้นสูง มีให้เลือกใช้ทั้งแบบวาง 
1 ด้าน และ 2 ด้าน วางหนังสือได้ 6 ระดับชั้น 
พร้อมลวดกั้นหนังสือ และป้ายบอกหมวด
ด้านข้างสามารถประกบฝาไม้ หรือฝาเหล็ก
เคลือบสีได้

 

ชั้นหนังสือห้องสมุด
(BM-W-22)
รหัสสินค้า : BM-W-22
ขนาด : W74 x D19 x H77 in
ลักษณะ : 2 ด้าน, 2 ช่วง

รายละเอียด :
ชั้นหนังสือแบบชั้นสูง มีให้เลือกใช้ทั้งแบบวาง 
1 ด้าน และ 2 ด้าน วางหนังสือได้ 6 ระดับชั้น 
พร้อมลวดกั้นหนังสือ และป้ายบอกหมวด
ด้านข้างสามารถประกบฝาไม้ หรือฝาเหล็ก
เคลือบสีได้

 

ชั้นหนังสือห้องสมุด
(BM-W-23)
รหัสสินค้า : BM-W-23
ขนาด : W110 x D19 x H77 in
ลักษณะ : 2 ด้าน, 3 ช่วง

รายละเอียด :
ชั้นหนังสือแบบชั้นสูง มีให้เลือกใช้ทั้งแบบวาง 
1 ด้าน และ 2 ด้าน วางหนังสือได้ 6 ระดับชั้น 
พร้อมลวดกั้นหนังสือ และป้ายบอกหมวด
ด้านข้างสามารถประกบฝาไม้ หรือฝาเหล็ก
เคลือบสีได้
 
สินค้าที่เกี่ยวข้อง :
ห้องสมุดขนาด 40-60 ตรม.
ห้องสมุดขนาด 40-60 ตรม.
ชั้นหนังสือฝาข้างเหล็ก (BS-S)
ชั้นหนังสือฝาข้างเหล็ก (BS-S)
ประตูควบคุมทางเข้า-ออกแบบ 3 ก้าน (CM-20)
ประตูควบคุมทางเข้า-ออกแบบ 3 ก้าน (CM-20)
ชุดโต๊ะและเก้าอี้อ่านหนังสือ (TC)
ชุดโต๊ะและเก้าอี้อ่านหนังสือ (TC)