Menu
ชั้นหนังสือห้องสมุด

ชั้นหนังสือฝาข้างไม้ (BS-W)

แบ่งปัน
 

 

ชั้นหนังสือห้องสมุด
(BS-W-11)
รหัสสินค้า : BS-W-11
ขนาด : W38 x D11 x H39 in
ลักษณะ : 1 ด้าน, 1 ช่วง

รายละเอียด :
ชั้นหนังสือแบบชั้นเตี้ย มีให้เลือกใช้ทั้งแบบวาง 
1 ด้าน และ 2 ด้าน วางหนังสือได้ 3 ระดับชั้น 
พร้อมลวดกั้นหนังสือ และป้ายบอกหมวด
ด้านข้างสามารถประกบฝาไม้ หรือฝาเหล็ก
เคลือบสีได้

 

ชั้นหนังสือห้องสมุด
(BS-W-12)
รหัสสินค้า : BS-W-12
ขนาด : W74 x D11 x H39 in
ลักษณะ : 1 ด้าน, 2 ช่วง

รายละเอียด :
ชั้นหนังสือแบบชั้นเตี้ย มีให้เลือกใช้ทั้งแบบวาง 
1 ด้าน และ 2 ด้าน วางหนังสือได้ 3 ระดับชั้น 
พร้อมลวดกั้นหนังสือ และป้ายบอกหมวด
ด้านข้างสามารถประกบฝาไม้ หรือฝาเหล็ก
เคลือบสีได้

 

ชั้นหนังสือห้องสมุด
(BS-W-13)
รหัสสินค้า : BS-W-13
ขนาด : W110 x D11 x H39 in
ลักษณะ : 1 ด้าน, 3 ช่วง

รายละเอียด :
ชั้นหนังสือแบบชั้นเตี้ย มีให้เลือกใช้ทั้งแบบวาง 
1 ด้าน และ 2 ด้าน วางหนังสือได้ 3 ระดับชั้น 
พร้อมลวดกั้นหนังสือ และป้ายบอกหมวด
ด้านข้างสามารถประกบฝาไม้ หรือฝาเหล็ก
เคลือบสีได้

 

ชั้นหนังสือห้องสมุด
(BS-W-21)
รหัสสินค้า : BS-W-21
ขนาด : W38 x D19 x H39 in
ลักษณะ : 2 ด้าน, 1 ช่วง

รายละเอียด :
ชั้นหนังสือแบบชั้นเตี้ย มีให้เลือกใช้ทั้งแบบวาง 
1 ด้าน และ 2 ด้าน วางหนังสือได้ 3 ระดับชั้น 
พร้อมลวดกั้นหนังสือ และป้ายบอกหมวด
ด้านข้างสามารถประกบฝาไม้ หรือฝาเหล็ก
เคลือบสีได้

 

ชั้นหนังสือห้องสมุด
(BS-W-22)
รหัสสินค้า : BS-W-22
ขนาด : W74 x D19 x H39 in
ลักษณะ : 2 ด้าน, 2 ช่วง

รายละเอียด :
ชั้นหนังสือแบบชั้นเตี้ย มีให้เลือกใช้ทั้งแบบวาง 
1 ด้าน และ 2 ด้าน วางหนังสือได้ 3 ระดับชั้น 
พร้อมลวดกั้นหนังสือ และป้ายบอกหมวด
ด้านข้างสามารถประกบฝาไม้ หรือฝาเหล็ก
เคลือบสีได้

 

ชั้นหนังสือห้องสมุด
(BS-W-23)
รหัสสินค้า : BS-W-23
ขนาด : W110 x D19 x H39 in
ลักษณะ : 2 ด้าน, 3 ช่วง

รายละเอียด :
ชั้นหนังสือแบบชั้นเตี้ย มีให้เลือกใช้ทั้งแบบวาง 
1 ด้าน และ 2 ด้าน วางหนังสือได้ 3 ระดับชั้น 
พร้อมลวดกั้นหนังสือ และป้ายบอกหมวด
ด้านข้างสามารถประกบฝาไม้ หรือฝาเหล็ก
เคลือบสีได้
สินค้าที่เกี่ยวข้อง :
เหล็กคั่นหนังสือ
เหล็กคั่นหนังสือ
ประตูควบคุมทางเข้า-ออกแบบก้านผลัก (TSS-300)
ประตูควบคุมทางเข้า-ออกแบบก้านผลัก (TSS-300)
ประตูควบคุมทางเข้า-ออกแบบก้านผลัก (TSS-100)
ประตูควบคุมทางเข้า-ออกแบบก้านผลัก (TSS-100)
บันไดหยิบของ (KS)
บันไดหยิบของ (KS)