Menu
ชั้นหนังสือห้องสมุด

ชั้นหนังสือฝาข้างไม้ (LB-W)

แบ่งปัน
 

 

ชั้นหนังสือ
(LB-W-11)
รหัสสินค้า : LB-W-11
ขนาด : W38 x D13 x H85 in
ลักษณะ : 1 ด้าน, 1 ช่วง

รายละเอียด :
ชั้นหนังสือแบบมีฝาหลัง มีให้เลือกใช้ทั้งแบบวาง
1 ด้าน และ 2 ด้าน วางหนังสือได้ 6 ระดับชั้น
พร้อมลวดกั้นหนังสือ และป้ายบอกหมวด
ด้านข้างสามารถประกบฝาไม้ได้

 

ชั้นหนังสือ
(LB-W-12)
รหัสสินค้า : LB-W-12
ขนาด : W74 x D13 x H85 in
ลักษณะ : 1 ด้าน, 2 ช่วง

รายละเอียด :
ชั้นหนังสือแบบมีฝาหลัง มีให้เลือกใช้ทั้งแบบวาง
1 ด้าน และ 2 ด้าน วางหนังสือได้ 6 ระดับชั้น
พร้อมลวดกั้นหนังสือ และป้ายบอกหมวด
ด้านข้างสามารถประกบฝาไม้ได้

 

ชั้นหนังสือ
(LB-W-13)
รหัสสินค้า : LB-W-13
ขนาด : W110 x D13 x H85 in
ลักษณะ : 1 ด้าน, 3 ช่วง

รายละเอียด :
ชั้นหนังสือแบบมีฝาหลัง มีให้เลือกใช้ทั้งแบบวาง
1 ด้าน และ 2 ด้าน วางหนังสือได้ 6 ระดับชั้น
พร้อมลวดกั้นหนังสือ และป้ายบอกหมวด
ด้านข้างสามารถประกบฝาไม้ได้

 

ชั้นหนังสือ
(LB-W-21)
รหัสสินค้า : LB-W-21
ขนาด : W38 x D24 x H85 in
ลักษณะ : 2 ด้าน, 1 ช่วง

รายละเอียด :
ชั้นหนังสือแบบมีฝาหลัง มีให้เลือกใช้ทั้งแบบวาง
1 ด้าน และ 2 ด้าน วางหนังสือได้ 6 ระดับชั้น
พร้อมลวดกั้นหนังสือ และป้ายบอกหมวด
ด้านข้างสามารถประกบฝาไม้ได้

 

ชั้นหนังสือ
(LB-W-22)
รหัสสินค้า : LB-W-22
ขนาด : W74 x D24 x H85 in
ลักษณะ : 2 ด้าน, 2 ช่วง

รายละเอียด :
ชั้นหนังสือแบบมีฝาหลัง มีให้เลือกใช้ทั้งแบบวาง
1 ด้าน และ 2 ด้าน วางหนังสือได้ 6 ระดับชั้น
พร้อมลวดกั้นหนังสือ และป้ายบอกหมวด
ด้านข้างสามารถประกบฝาไม้ได้

 

ชั้นหนังสือ
(LB-W-23)
รหัสสินค้า : LB-W-23
ขนาด : W110 x D24 x H85 in
ลักษณะ : 2 ด้าน, 3 ช่วง

รายละเอียด :
ชั้นหนังสือแบบมีฝาหลัง มีให้เลือกใช้ทั้งแบบวาง
1 ด้าน และ 2 ด้าน วางหนังสือได้ 6 ระดับชั้น
พร้อมลวดกั้นหนังสือ และป้ายบอกหมวด
ด้านข้างสามารถประกบฝาไม้ได้
สินค้าที่เกี่ยวข้อง :
ชั้นวารสารฝาข้างไม้ (MS-W)
ชั้นวารสารฝาข้างไม้ (MS-W)
ชั้นหนังสือฝาข้างเหล็ก (BS-S)
ชั้นหนังสือฝาข้างเหล็ก (BS-S)
บันไดหยิบของ (KS)
บันไดหยิบของ (KS)
ชั้นหนังสือห้องสมุด (LB)
ชั้นหนังสือห้องสมุด (LB)