Menu
ชั้นหนังสือห้องสมุด

ชั้นหนังสือห้องสมุด (BM)

แบ่งปัน
 

 

ชั้นหนังสือห้องสมุด
(BM-11)
รหัสสินค้า : BM-11
ขนาด : W36 x D11 x H77 in
ลักษณะ : 1 ด้าน, 1 ช่วง

รายละเอียด :
ชั้นหนังสือแบบชั้นสูง มีให้เลือกใช้ทั้งแบบวาง 
1 ด้าน และ 2 ด้าน วางหนังสือได้ 6 ระดับชั้น 
พร้อมลวดกั้นหนังสือ และป้ายบอกหมวด
ด้านข้างสามารถประกบฝาไม้ หรือฝาเหล็ก
เคลือบสีได้
 
 

ชั้นหนังสือห้องสมุด
(BM-12)
รหัสสินค้า : BM-12
ขนาด : W72 x D11 x H77 in
ลักษณะ : 1 ด้าน, 2 ช่วง

รายละเอียด :
ชั้นหนังสือแบบชั้นสูง มีให้เลือกใช้ทั้งแบบวาง 
1 ด้าน และ 2 ด้าน วางหนังสือได้ 6 ระดับชั้น 
พร้อมลวดกั้นหนังสือ และป้ายบอกหมวด
ด้านข้างสามารถประกบฝาไม้ หรือฝาเหล็ก
เคลือบสีได้
 
 

ชั้นหนังสือห้องสมุด
(BM-13)
รหัสสินค้า : BM-13
ขนาด : W108 x D11 x H77 in
ลักษณะ : 1 ด้าน, 3 ช่วง

รายละเอียด :
ชั้นหนังสือแบบชั้นสูง มีให้เลือกใช้ทั้งแบบวาง 
1 ด้าน และ 2 ด้าน วางหนังสือได้ 6 ระดับชั้น 
พร้อมลวดกั้นหนังสือ และป้ายบอกหมวด
ด้านข้างสามารถประกบฝาไม้ หรือฝาเหล็ก
เคลือบสีได้
 
 

ชั้นหนังสือห้องสมุด
(BM-21)
รหัสสินค้า : BM-21
ขนาด : W36 x D19 x H77 in
ลักษณะ : 2 ด้าน, 1 ช่วง

รายละเอียด :
ชั้นหนังสือแบบชั้นสูง มีให้เลือกใช้ทั้งแบบวาง 
1 ด้าน และ 2 ด้าน วางหนังสือได้ 6 ระดับชั้น 
พร้อมลวดกั้นหนังสือ และป้ายบอกหมวด
ด้านข้างสามารถประกบฝาไม้ หรือฝาเหล็ก
เคลือบสีได้

 

ชั้นหนังสือห้องสมุด
(BM-22)
รหัสสินค้า : BM-22
ขนาด : W72 x D19 x H77 in
ลักษณะ : 2 ด้าน, 2 ช่วง

รายละเอียด :
ชั้นหนังสือแบบชั้นสูง มีให้เลือกใช้ทั้งแบบวาง 
1 ด้าน และ 2 ด้าน วางหนังสือได้ 6 ระดับชั้น 
พร้อมลวดกั้นหนังสือ และป้ายบอกหมวด
ด้านข้างสามารถประกบฝาไม้ หรือฝาเหล็ก
เคลือบสีได้

 

ชั้นหนังสือห้องสมุด
(BM-23)
รหัสสินค้า : BM-23
ขนาด : W108 x D19 x H77 in
ลักษณะ : 2 ด้าน, 3 ช่วง

รายละเอียด :
ชั้นหนังสือแบบชั้นสูง มีให้เลือกใช้ทั้งแบบวาง 
1 ด้าน และ 2 ด้าน วางหนังสือได้ 6 ระดับชั้น 
พร้อมลวดกั้นหนังสือ และป้ายบอกหมวด
ด้านข้างสามารถประกบฝาไม้ หรือฝาเหล็ก
เคลือบสีได้
สินค้าที่เกี่ยวข้อง :
ประตูควบคุมทางเข้า-ออกแบบก้านผลัก (TSS-100)
ประตูควบคุมทางเข้า-ออกแบบก้านผลัก (TSS-100)
ชั้นวารสาร (MS)
ชั้นวารสาร (MS)
ชั้นหนังสือห้องสมุด (BS)
ชั้นหนังสือห้องสมุด (BS)
ชั้นเลื่อนเก็บหนังสือ (PKL)
ชั้นเลื่อนเก็บหนังสือ (PKL)