Menu
ชั้นหนังสือห้องสมุด

ชั้นหนังสือห้องสมุด (BS)

แบ่งปัน
 

 


ชั้นหนังสือห้องสมุด
(BS-11)
รหัสสินค้า : BS-11
ขนาด : W36 x D11 x H39 in
ลักษณะ : 1 ด้าน, 1 ช่วง

รายละเอียด :
ชั้นหนังสือแบบชั้นเตี้ย มีให้เลือกใช้ทั้งแบบวาง 
1 ด้าน และ 2 ด้าน วางหนังสือได้ 3 ระดับชั้น 
พร้อมลวดกั้นหนังสือ และป้ายบอกหมวด
ด้านข้างสามารถประกบฝาไม้ หรือฝาเหล็ก
เคลือบสีได้

 


ชั้นหนังสือห้องสมุด
(BS-12)
รหัสสินค้า : BS-12
ขนาด : W72 x D11 x H39 in
ลักษณะ : 1 ด้าน, 2 ช่วง

รายละเอียด :
ชั้นหนังสือแบบชั้นเตี้ย มีให้เลือกใช้ทั้งแบบวาง 
1 ด้าน และ 2 ด้าน วางหนังสือได้ 3 ระดับชั้น 
พร้อมลวดกั้นหนังสือ และป้ายบอกหมวด
ด้านข้างสามารถประกบฝาไม้ หรือฝาเหล็ก
เคลือบสีได้

 


ชั้นหนังสือห้องสมุด
(BS-13)
รหัสสินค้า : BS-13
ขนาด : W108 x D11 x H39 in
ลักษณะ : 1 ด้าน, 3 ช่วง

รายละเอียด :
ชั้นหนังสือแบบชั้นเตี้ย มีให้เลือกใช้ทั้งแบบวาง 
1 ด้าน และ 2 ด้าน วางหนังสือได้ 3 ระดับชั้น 
พร้อมลวดกั้นหนังสือ และป้ายบอกหมวด
ด้านข้างสามารถประกบฝาไม้ หรือฝาเหล็ก
เคลือบสีได้

 


ชั้นหนังสือห้องสมุด
(BS-21)
รหัสสินค้า : BS-21
ขนาด : W36 x D19 x H39 in
ลักษณะ : 2 ด้าน, 1 ช่วง

รายละเอียด :
ชั้นหนังสือแบบชั้นเตี้ย มีให้เลือกใช้ทั้งแบบวาง 
1 ด้าน และ 2 ด้าน วางหนังสือได้ 3 ระดับชั้น 
พร้อมลวดกั้นหนังสือ และป้ายบอกหมวด
ด้านข้างสามารถประกบฝาไม้ หรือฝาเหล็ก
เคลือบสีได้

 


ชั้นหนังสือห้องสมุด
(BS-22)
รหัสสินค้า : BS-22
ขนาด : W72 x D19 x H39 in
ลักษณะ : 2 ด้าน, 2 ช่วง

รายละเอียด :
ชั้นหนังสือแบบชั้นเตี้ย มีให้เลือกใช้ทั้งแบบวาง 
1 ด้าน และ 2 ด้าน วางหนังสือได้ 3 ระดับชั้น 
พร้อมลวดกั้นหนังสือ และป้ายบอกหมวด
ด้านข้างสามารถประกบฝาไม้ หรือฝาเหล็ก
เคลือบสีได้

 
ชั้นหนังสือห้องสมุด (BS-23)
รหัสสินค้า : BS-23
ขนาด : W108 x D19 x H39 in
ลักษณะ : 2 ด้าน, 3 ช่วง

รายละเอียด :
ชั้นหนังสือแบบชั้นเตี้ย มีให้เลือกใช้ทั้งแบบวาง 
1 ด้าน และ 2 ด้าน วางหนังสือได้ 3 ระดับชั้น 
พร้อมลวดกั้นหนังสือ และป้ายบอกหมวด
ด้านข้างสามารถประกบฝาไม้ หรือฝาเหล็ก
เคลือบสีได้
สินค้าที่เกี่ยวข้อง :
เคาน์เตอร์สำหรับ ยืม-คืนหนังสือ (CTN)
เคาน์เตอร์สำหรับ ยืม-คืนหนังสือ (CTN)
เหล็กคั่นหนังสือ
เหล็กคั่นหนังสือ
เหล็กโชว์เอนกประสงค์
เหล็กโชว์เอนกประสงค์
ชั้นหนังสือแบบรางเลื่อน (BSS)
ชั้นหนังสือแบบรางเลื่อน (BSS)