Menu
ห้องสมุดสำเร็จรูป

ห้องสมุดขนาด 120-150 ตรม.

แบ่งปัน

รายการครุภัณฑ์ห้องสมุด ขนาด 120-150 ตรม.
1. ประตูควบคุมทางเข้า-ออก พร้อมราว                           1 ชุด  8. ชั้นวางหนังสือพิมพ์ แบบแคร่หนีบ 10 ฉบับ           1 ชุด
2. เคาน์เตอร์บริการ แบบ 2 ที่นั่ง พร้อมเก้าอี้                     1 ชุด  9. โต๊ะอ่านหนังสือ แบบ 4 ที่นั่ง พร้อมเก้าอี้              6 ชุด
3. โต๊ะฝากของ แบบ 1 ที่นั่ง พร้อมเก้าอี้                          1 ชุด  10. โต๊ะบริการคอมพิวเตอร์ แบบ 1 ที่นั่ง พร้อมเก้าอี้   6 ชุด
4. แท่นวางคอมพิวเตอร์สืบค้นสำหรับห้องสมุด                  2 ชุด  11. รถเข็นหนังสือ แบบชั้นเอียง 2 ชั้น ชั้นเรียบ 1 ชั้น  2 ชุด
5. ชั้นวางหนังสือ ประกบฝาข้างเหล็ก แบบ 2 หน้า 2 ช่วง   10 ชุด  12. ชั้นฝากของก่อนเข้าห้องสมุด แบบ 2 ช่วง           1 ชุด
6. ชั้นวางวารสาร ประกบฝาข้างเหล็ก แบบ 2 หน้า 2 ช่วง    3 ชุด  13. ชั้นวางวารสาร แบบ 3 ลูกหมุน                         1 ชุด
7. ชั้นวางวารสาร ประกบฝาข้างเหล็ก แบบ 1 หน้า 2 ช่วง    1 ชุด 
สินค้าที่เกี่ยวข้อง :
ชั้นวางของเอนกประสงค์
ชั้นวางของเอนกประสงค์
เหล็กโชว์เอนกประสงค์
เหล็กโชว์เอนกประสงค์
ชั้นหนังสือฝาข้างเหล็ก (BS-S)
ชั้นหนังสือฝาข้างเหล็ก (BS-S)
ประตูควบคุมทางเข้า-ออกแบบก้านผลัก (TSS-200)
ประตูควบคุมทางเข้า-ออกแบบก้านผลัก (TSS-200)