Menu
ห้องสมุดสำเร็จรูป

ห้องสมุดขนาด 50-80 ตรม.

แบ่งปัน


รายการครุภัณฑ์ห้องสมุด ขนาด 50-80 ตรม.
1. ประตูควบคุมทางเข้า-ออก พร้อมราว                          1 ชุด 6. ชั้นวางหนังสือพิมพ์ แบบแคร่หนีบ 10 ฉบับ            1 ชุด
2. เคาน์เตอร์บริการ แบบ 2 ที่นั่ง พร้อมเก้าอี้                    1 ชุด 7. โต๊ะอ่านหนังสือ แบบ 4 ที่นั่ง พร้อมเก้าอี้               3 ชุด
3. แท่นวางคอมพิวเตอร์สืบค้นสำหรับห้องสมุด                 1 ชุด 8. โต๊ะบริการคอมพิวเตอร์ แบบ 1 ที่นั่ง พร้อมเก้าอี้      2 ชุด
4. ชั้นวางหนังสือ ประกบฝาข้างเหล็ก แบบ 2 หน้า 2 ช่วง   5 ชุด 9. ชั้นฝากของก่อนเข้าห้องสมุด แบบ 1 ช่วง              1 ชุด
5. ชั้นวางวารสาร ประกบฝาข้างเหล็ก แบบ 2 หน้า 2 ช่วง   2 ชุด 10. รถเข็นหนังสือ แบบชั้นเอียง 2 ชั้น ชั้นเรียบ 1 ชั้น   2 ชุด
สินค้าที่เกี่ยวข้อง :
ชั้นวารสารฝาข้างไม้ (MS-W)
ชั้นวารสารฝาข้างไม้ (MS-W)
ชั้นหนังสือห้องสมุด (BS)
ชั้นหนังสือห้องสมุด (BS)
กล่องใส่วารสาร
กล่องใส่วารสาร
ชั้นหนังสือฝาข้างเหล็ก (BM-S)
ชั้นหนังสือฝาข้างเหล็ก (BM-S)