Menu
กลุ่มคลังสินค้า / โรงงาน

Cantilever Racking System

แบ่งปัน



Cantilever Racking System, ชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรม


Cantilever Racking System

ออกแบบสำหรับการจัดเก็บสิ่งของที่มีลักษณะแตกต่างจากสิ่งของประเภทอื่นๆ คือ มีลักษณะตามแนวยาว เช่น ท่อแป๊ปน้ำ,
เหล็กรูปพรรณ, อลูมิเนียมเส้น, แผ่นกระดาน, ท่อนไม้ ฯลฯ เป็น Rack ที่ช่วยให้สามารถจัดเก็บวัตถุแนวยาวได้สะดวก และ
ง่ายต่อการค้นหาและนำออก โครงสร้างมีให้เลือกใช้ทั้งรุ่นรับน้ำหนักมาก, รุ่นรับน้ำหนักปานกลาง และรุ่นรับน้ำหนักน้อย


คุณสมบัติ และประโยชน์ใช้สอย
  • เหมาะสำหรับจัดเก็บสิ่งของที่มีลักษณะตามแนวยาว
  • โครงสร้างชั้นวางเรียบง่ายและแข็งแรง สะดวกต่อการประกอบติดตั้ง
  • สะดวกต่อการหยิบค้น มีการจัดวางสิ่งของที่แตกต่างกันในแต่ละระดับ
  • มีโครงสร้างที่แข็งแรง ทนทาน สามารถรับน้ำหนักได้ทั้งมาก, ปานกลาง และน้ำหนักน้อย
  • สามารถปรับระดับชั้นให้เหมาะสมกับลักษณะ และชนิดของสิ่งของได้

Cantilever Racking System, ชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรม
สินค้าที่เกี่ยวข้อง :
Selective Racking System
Selective Racking System
Micro Rack (GPS)
Micro Rack (GPS)
Small Parts Stand (BA)
Small Parts Stand (BA)
Micro Racking (GPS) Support Mezzanine Floor
Micro Racking (GPS) Support Mezzanine Floor