Menu
กลุ่มคลังสินค้า / โรงงาน

Cubica (CU)

แบ่งปัน

Cubica (CU)


ตู้เก็บอะไหล่ขนาดเล็ก Cubica (CU) ออกแบบพิเศษเพื่อใช้เก็บชิ้นส่วนอะไหล่ขนาดเล็กโดยเฉพาะ เช่น อะไหล่ของรถยนต์, มอเตอร์ไซต์, งานซ่อมต่างๆ, งานอีเลคทรอนิค, คอมพิวเตอร์ ฯลฯ โครงสร้างแข็งแรง ผลิตจากแผ่นเหล็กพับขึ้นรูป เคลือบสีชนิดพิเศษปราศจากสนิม แบ่งกั้นเป็นช่องๆ กล่องอะไหล่ผลิตจากพลาสติกชนิด POLYETHYLENE (PE) ที่มีความแข็งแรงทนทาน พร้อมช่องเสียบป้ายบอกชนิดของอะไหล่ เพื่อสะดวกในการค้นหา


สินค้าที่เกี่ยวข้อง :
Micro Racking (GPS) Support Mezzanine Floor
Micro Racking (GPS) Support Mezzanine Floor
Racking Support Mezzanine Floor
Racking Support Mezzanine Floor
Racking Support Mezzanine Floor
Racking Support Mezzanine Floor
Drive-In Racking System
Drive-In Racking System