Menu
กลุ่มคลังสินค้า / โรงงาน

Drive-in Racking System

แบ่งปัน


Drive-in Racking System

ชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรมระบบนี้เหมาะสำหรับการจัดเก็บสินค้าประเภทเดียวกัน และมีจำนวนมาก ลักษณะการจัดเก็บ คือ สินค้าที่เหมือนกันเก็บไว้ในระดับเดียวกัน ระบบจัดเก็บนี้เป็นลักษณะ First In Last Out (FILO) คือ สินค้าที่เก็บก่อนจะออกทีหลัง โดยต้องจัดลำดับให้สินค้าที่ต้องการขนย้ายก่อนอยู่ด้านหน้า เพื่อความสะดวกและประหยัดเวลา ระบบจัดเก็บนี้มีข้อจำกัดเรื่องพาเลทสินค้าพอสมควร แต่การใช้พื้นที่สำหรับช่องทางรถวิ่งจะน้อยกว่าระบบ Selective Racking ทำให้จัดเก็บได้มากกว่าเหมาะสำหรับโรงงานที่ผลิตสินค้าอุปโภคและบริโภค รวมทั้งคลังสินค้าแบบห้องเย็นที่ไว้รับฝากสินค้า

คุณสมบัติ และประโยชน์ใช้สอย :
  • โครงสร้างออกแบบมาเพื่อประหยัดพื้นที่ได้ถึง 40-60% สามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่คลังสินค้าได้มากขึ้น
  • เพิ่มประสิทธิภาพในการขนถ่ายสินค้า (Stock) เพราะสินค้าในแต่ละชั้นแตกต่างกัน จึงง่ายต่อการจัดเก็บและลำเลียงออก
  • โครงสร้างมีความแข็งแรงทนทานรับน้ำหนักได้มาก 
  • สามารถปรับระดับชั้นให้เหมาะกับลักษณะสินค้าที่ต้องการจัดเก็บได้
  • สามารถเลือกใช้โครงสร้างเสาผลิตจาก Pre-Galvanized แข็งแรงทนทานทุกสภาพอากาศ
  • การลงทุนต่ำ เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาตรการจัดเก็บสินค้า
สินค้าที่เกี่ยวข้อง :
Push Back Racking System
Push Back Racking System
Selective Racking System
Selective Racking System
Micro Racking (GPS) Support Mezzanine Floor
Micro Racking (GPS) Support Mezzanine Floor
Mezzanine Floor System
Mezzanine Floor System