Menu
กลุ่มคลังสินค้า / โรงงาน

Micro Racking (GPS)

แบ่งปัน


Micro Racking (GPS)

Micro Racking เป็นชั้นวางของอเนกประสงค์ ที่สามารถนำไปใช้จัดเก็บทั่วไปในคลังสินค้า, ร้านค้าอุปกรณ์เครื่องมือช่าง, คลังเก็บอะไหล่ของศูนย์บริการ ฯลฯ แผ่นชั้นวางสามารถรับน้ำหนักได้ 100-200 กก./ระดับชั้น สามารถปรับระดับแผ่นชั้นให้เหมาะสมกับขนาดของสินค้าที่จัดเก็บได้ด้วยระบบคลิปเกี่ยวรับแผ่นชั้น โครงสร้างระบบ knock-down ง่ายต่อการประกอบติดตั้ง หรือรื้อย้าย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง :
Racking Support Mezzanine Floor
Racking Support Mezzanine Floor
Pallet Flow Racking System
Pallet Flow Racking System
Stacking Racks
Stacking Racks
Small Parts Stand (BA)
Small Parts Stand (BA)