Menu
กลุ่มคลังสินค้า / โรงงาน

Mobile Racking System

แบ่งปัน
Mobile Racking System, ชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรม

Mobile Racking System


Mobile Pallet Racking เป็น Pallet Racking สูงบนฐานเหล็กซึ่งมีมอเตอร์ขับเคลื่อนล้อไฟฟ้าให้วิ่งไปบนรางที่ติดตั้งอยู่บนพื้น ระบบนี้
ทำให้ Racking อยู่ชิดกัน โดยการวิ่งเคลื่อนไปยังตำแหน่งทางเดินที่มีอยู่ 1 ช่องทาง  การเก็บสินค้า สามารถนำสินค้าเข้าไปเก็บในช่อง Racking ที่ต้องการ ทำให้จัดเก็บได้มากกกว่า 80% ของพื้นที่ทั้งหมด จึงเหมาะสำหรับอุตสาหกรรมห้องเย็นหรือผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง

การควบคุมสามารถเคลื่อนจนสุด หรือหยุดช่วงกลางก็ได้ ผู้ใช้งานสามารถควบคุมการเคลื่อนที่ของ Racking ได้โดยการติดตั้งอุปกรณ์ไร้สาย (Wireless) ควบคุมบนรถโฟล์คลิฟท์ และมีระบบสัญญาณเตือนป้องกันช่องทางปิดขณะที่กำลังใช้งานอยู่


Mobile Racking System, ชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรม
สินค้าที่เกี่ยวข้อง :
Medium Shelving
Medium Shelving
Cantilever Racking System
Cantilever Racking System
Micro Rack (GPS)
Micro Rack (GPS)
Medium Racking System
Medium Racking System