Menu
กลุ่มคลังสินค้า / โรงงาน

Stacking Racks

แบ่งปัน


Stacking Racks

Stacking Racks ถูกออกแบบมาเพื่อใช้จัดเก็บสินค้าที่มีลักษณะเหมือนกัน ซึ่งมักจะมีการเคลื่อนย้ายบ่อย สามารถจัดเก็บสินค้า
ได้หลากหลายประเภท ช่วยให้ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บทั้งก่อน และหลังการใช้งาน โดยสามารถวางซ้อนกันทำให้ไม่เสีย
พื้นที่ในการวางเมื่อจัดเก็บ


สินค้าที่เกี่ยวข้อง :
Medium Racking System
Medium Racking System
Selective Racking System
Selective Racking System
VNA Racking System
VNA Racking System
Pallet Flow Racking System
Pallet Flow Racking System