Menu
News & Activities
ห้องสมุดคณะแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
SHARE
17 April 2018
ช่วงเดือน ม.ค. - ก.พ. 61
ทางทีมงาน LPI Group ได้ออกทริปไปเยี่ยมเยียนลูกค้าตามจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศไทย 
และมีบริการหลังการขาย พร้อมให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาในด้านต่างๆ ให้กลับลูกค้า