Menu
ข่าวสารและกิจกรรม

การประชุมเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 6

แบ่งปัน
4 เมษายน 2560
วันที่ 28 - 31 มีนาคม 2560
บริษัท โลหะประทีป เน็กซ์เจ็น จำกัด ได้เข้าร่วมนำเสนอสินค้า และให้การสนับสนุนการประชุมเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 6 (ARIT 4.0) จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ทางบริษัทได้ให้คำปรึกษา และแนะนำสินค้าของบริษัทให้กับผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก