Menu
ข่าวสารและกิจกรรม

เครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7

แบ่งปัน
20 เมษายน 2560
วันที่ 4 - 5 เมษายน 2560
บริษัท โลหะประทีป เน็กซ์เจ็น จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย” ครั้งที่ 7 (Thailand Human Library Networks) ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ทางบริษัทได้ให้คำปรึกษา และแนะนำสินค้าของบริษัทให้กับผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก