Menu
ข่าวสารและกิจกรรม

งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 2017

แบ่งปัน
25 พฤษภาคม 2560
17 - 20 พฤษภาคม 2560
งาน INTERMACH 2017  ณ ไบเทค บางนา

อินเตอร์แมค 2017 เป็นงานจัดแสดงเครื่องจักรกล และอุปกรณ์ต่างๆ โดยผู้ผลิตเครื่องจักรชั้นนำของโลกในอุตสาหกรรมยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า การก่อสร้าง ตกแต่งภายใน และเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ทางการแพทย์การเกษตร เพื่อช่วยผู้ประกอบการให้มีทางเลือกในการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและอุปกรณ์รองรับอุตสาหกรรม 4.0 อินเตอร์แมค  งานเดียวในประเทศไทยที่มุ่งมั้นเน้นจัดแสดงเครื่องจักรอุตสาหกรรม เป็นงานแสดงเครื่องจักรจากทั่วทุกทุทโลก และเป็นงานแรกของปี ในช่วงเวลาที่เหมาะสมกับภาคการจักซื้ออุตสาหกรรม
 


ที่มา: INTERMACH EXHIBITION