Menu
ข่าวสารและกิจกรรม

งานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกี่ยวกับผู้สูงอายุและผู้พิการ

แบ่งปัน
4 กรกฎาคม 2560
InterCare Asia 2017
6 - 8 กรกฎาคม 2560  ณ Hall 102 Bitec Bangna

งาน InterCare Asia 2017 งานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกี่ยวกับผู้สูงอายุและผู้พิการ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 8 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้าไบเทค บางนา ร่วมกับ กรมกิจการผู้สูงอายุ สมาคมธุรกิจบริการผู้สูงอายุ และสมาคมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพไทย จัดโครงการมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานดีเด่นสถานบริการผู้สูงอายุ เพื่อยกระดับและสร้างมาตรฐานของธุรกิจบริการผู้สูงอายุ และส่งเสริมให้สถานบริการผู้สูงอายุของไทยเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และช่วยสนับสนุนให้ประเทศไทยก้าวไปสู่การเป็น เมดิคัล ฮับ หรือศูนย์กลางทางการแพทย์

จึงเป็นโอกาสให้ผู้ประกอบการสถานบริการผู้สูงอายุ และผู้พิการเข้าร่วมงานเพื่อเลือกสรผลิตภัณฑ์สำหรับดูแล และอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ ขณะที่โครงการมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานดีเด่นสถานบริการผู้สูงอายุ ก็จะแสดงให้เห็นถึงคุณภาพและมาตรฐานของธุรกิจบริการผู้สูงอายุในประเทศไทย

LPI GROUP ได้ไปเข้าร่วมงานเพื่อนำเสนอนวัตกรรม และผลิตภัณฑ์ของบริษัท

ที่มา : http://www.thailandexhibition.com/TradeShow-2017/10912ที่มา: NCCExhibitionorganizer NEO

LPI GROUP ผู้ผลิตและจำหน่าย ชั้นวางสินค้า ชั้นหนังสือห้องสมุด ตู้เลื่อนเก็บเอกสาร