02-720-0444
Menu
ข่าวสารและกิจกรรม

งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการคลังสินค้า

แบ่งปัน
17 กรกฎาคม 2561

งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการคลังสินค้า " Pallet-Shuttle for WH 4.0 "

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561  ณ ห้องประชุมที่โรงงานบางปลา ซอยบางปลา 77

บริษัท แอลพีไอ แร็คเร็นจ์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท เอเอสอาร์เอสคอนติกิ จำกัด ได้มีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเป็นการแบ่งปันความรู้ที่ทันสมัยในวาระสู่ยุค 4.0 (Internet of Things) ความเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับนวัตกรรมที่ก้าวหน้า เป็นแนวคิดที่ช่วยให้การทำงานสบายขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับเรื่องการขาดแคลนแรงงาน LPI GROUP จึงจัดงานสัมมนาครั้งนี้ ในหัวข้อ Pallet-Shuttle for WH 4.0 จะนำพาสู่การทำงานจริง ณ ห้องปฏิบัติการ LAB. ของบริษัทฯ

LPI GROUP ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์และนวัตรกรรมใหม่ๆ เกี่ยวกับ Pallet-Shuttle ที่ได้มีการพัฒนาขึ้นมาใหม่จากทีมงาน R&D ที่โรงงานบางปลา

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:  https://bit.ly/2Oa5VB0