02-003-1899
Menu
ข่าวสารและกิจกรรม

บริษัท แอลพีไอ แร็คเร็นจ์ ทำพิธีตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่

แบ่งปัน
16 พฤษภาคม 2564
ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท แอลพีไอ แร็คเร็นจ์ ร่วมทำพิธีตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่ และศาลตายาย

วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 คุณประทีป ร่มฟ้าไทย คุณประเสริฐ ร่มฟ้าไทย คุณสมศรี ร่มฟ้าไทย นำทีมผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท แอลพีไอ แร็คเร็นจ์ (ประเทศไทย) จำกัด ทำพิธีตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่ และศาลตายาย

เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงานบริษัทฯ เนื่องในวาระโอกาส ย้ายสำนักงานมาที่ทำการแห่งใหม่ อาคารทีปะศรี เลขที่ 191/9-11 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ ซึ่งการประกอบพิธีในครั้งนี้ได้ปฎิบัติตามหลักพีธีกรรมที่ถูกต้อง ตามความเชื่อว่าพระภูมิเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเทวาอารักษ์ผู้คอยปกป้องรักษาให้ทุกคนอยู่เย็นเป็นสุข แคล้วคลาดปลอดภัย ประสบความเจริญรุ่งเรือง