02-003-1899
Menu
ข่าวสารและกิจกรรม

Big Cleaning & จัดสวนหย่อม

แบ่งปัน
18 ธันวาคม 2561
กิจกรรม Big Cleaning & จัดสวนหย่อม
วันที่ 15 ธันวาคม 2561  ณ สำนักงานใหญ่ อ่อนนุช เวลา 8:30 – 15:30 น.

วัตถุประสงค์
  • เพื่อปรับภูมิทัศน์โดยรอบสำนักงาน
  • ทำความสะอาดสถานที่ต่างๆ ภายในสำนักงาน
  • ปลูกต้นไม้ และตัดแต่งกิ่งไม้ เพื่อให้ดูความสวยงาม

กลุ่มกิจกรรมแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย
  • กลุ่มจัดสวนปลูกต้นไม้ด้านหน้าสำนักงาน
  • กลุ่มตัดแต่งกิ่งไม้ริมรั่วโดยรอบสำนักงาน
  • กลุ่มปรับปรุงพื้นที่สวนหย่อมด้านหลังสำนักงาน

โครงการในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากพนักงาน LPI Group ทุกท่านเป็นอย่างดี