02-003-1899
Menu
ข่าวสารและกิจกรรม

TILOG LOGISTIX 2019

แบ่งปัน
5 กันยายน 2562
TILOG - LOGISTIX 2019
วันที่ 28 - 30 สิงหาคม 2562  ณ Bitec บางนา

TILOG - LOGISTIX 2019 คือ งานที่รวบรวมเทคโนโลยี นวัตกรรม เครื่องจักร และผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ไว้อย่างครบวงจร
พร้อมสัมมนาเพิ่มองค์ความรู้ และกิจกรรมส่งเสริมการค้า เช่น การสร้างเครือข่าย และจับคู่ทางธุรกิจแก่ผู้เข้าร่วมทุกท่านอย่างตรงเป้า

ที่มา: https://www.thailandexhibition.com/TradeShow-2019/16403

LPI GROUP ได้ไปเข้าร่วมงานครั้งนี้ เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ และนวัตรกรรมใหม่
LPI Group ได้นำชั้นวางสินค้าต่างๆ ไปแสดงในงาน เช่น  Selective Racking, Mezzanine Floor, Micro Rack, Medium Shelving,
Medium Racking, Pallet Flow Racking และ Shuttle Racking ที่ได้มีการพัฒนาใหม่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นนวัตรกรรมใหม่ของ LPI Group