02-003-1899
Menu
บทความ

Mobile Racking Systems | ระบบการจัดเก็บสินค้าแบบเคลื่อนที่ได้

18 พฤษภาคม 2563
แบ่งปัน
บทความ 1.15 นาที

ทำความเข้าใจกับ “ ระบบการจัดเก็บสินค้าแบบเคลื่อนที่ได้ หรือ Mobile Racking Systems ”


ระบบการจัดเก็บสินค้าแบบเคลื่อนที่ได้ หรือในกลุ่มอุตสาหกรรมจะรู้จักในชื่อ Mobile Racking Systems เป็นการนำ
ชั้นวางสินค้าที่เราคุ้นเคยในคลังสินค้ามาติดตั้งชุดรางเลื่อน ระบบนี้จะขับเคลื่อนด้วยชุดมอเตอร์ไฟฟ้า เพื่อให้สามารถ
เคลื่อนที่ได้ในรางเลื่อน ทั้งยังมีเซนเซอร์เพื่อตรวจจับสิ่งกีดขวาง หรือในกรณีที่มีผู้ปฏิบัติงานอยู่ใน ช่องจัดเก็บนั้น
ทำให้เพิ่มความปลอดภัยในขณะทำงานมากขึ้น โดยจะมีแผงควบคุม (Control Panels) ติดตั้งไว้ที่ข้างแผงเสา
เพื่อใช้สำหรับการควบคุมต่างๆ

ในด้านประสิทธิภาพการจัดเก็บสินค้าของ Mobile Rack Systems นั้น สามารถจัดเก็บสินค้าได้มากขึ้นกว่าเดิมถึง 90%
ของพื้นที่คลังสินค้าทั้งหมด เนื่องจากโดยปกติแล้วชั้นวางสินค้าทั่วไปจำเป็นจะต้องมีทางรถวิ่งทุกๆ ช่องจัดเก็บ แต่สำหรับ
Mobile Racking Systems ไม่จำเป็นต้องมีช่างทางรถวิ่งทุกๆช่องจัดเก็บสินค้า หรือในอีกความหมายนึงคือ Mobile
Racking Systems ใช้ช่องทางลดวิ่งที่น้อยกว่าชั้นวางสินค้าทั่วไป

Mobile Racking - lpi

อย่างไรก็ตาม Mobile Racking Systems ยังมีข้อจำกัดในการใช้งานบางส่วน เนื่องจากการใช้งานจำเป็น ต้องรอให้
ชั้นวางเคลื่อนตัวเพื่อเปิดช่องทางให้รถ Forklift เข้าไปจัดเก็บหรือนำออก หากเป็นช่วงเวลาเร่งด่วน หรือเป็น
อุตสาหกรรมที่มีความเร็วในการจัดเก็บ และนำออกสูง (High Throughput) จำเป็นต้องมีการวางแผนล่วงหน้า
เพื่อให้ทำงานได้อย่างไม่ติดขัด

LPI-Mobile Racking