02-720-0444
Menu
ตู้รางเลื่อนเก็บเอกสาร

ชั้นรางเลื่อนเก็บวัสดุ (PKS-W)

แบ่งปัน
ชั้นเลื่อนเก็บวัสดุ, ชั้นรางเลื่อนเก็บวัสดุ (PKS-W)

          สำนักงานมักพบปัญหาเรื่องเอกสารที่มีจำนวนมากขึ้น แต่พื้นที่จัดเก็บมีขนาดเท่าเดิม ทำให้จัดเก็บไม่เพียงพอ ระบบชั้นหนังสือและตู้เก็บเอกสารรางเลื่อนประหยัดพื้นที่ของ LPI สามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ สามารถให้คำปรึกษา ออกแบบ Layout การจัดวางพื้นที่ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

ชั้นรางเลื่อนเก็บวัสดุ แบบพวงมาลัย 
PKS-W
  • ชั้นวางของอเนกประสงค์ เหมาะสำหรับเก็บวัสดุ หรือสิ่งของที่มีน้ำหนักมาก
  • ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บลงได้มากกว่า 50% เมื่อเปรียบเทียบกับระบบชั้นจัดเก็บทั่วไป
  • สะดวกในการใช้งาน ด้วยระบบพวงมาลัยช่วยผ่อนแรงในการเลื่อน


ชั้นเลื่อนเก็บวัสดุ, ชั้นรางเลื่อนเก็บวัสดุ (PKS-W)

 
สินค้าที่เกี่ยวข้อง :
ชั้นเก็บเวชระเบียนผู้ป่วยใน
ชั้นเก็บเวชระเบียนผู้ป่วยใน
ชั้นวางยาบนเคาน์เตอร์
ชั้นวางยาบนเคาน์เตอร์
ตู้รางเลื่อนประหยัดพื้นที่ (PK-W)
ตู้รางเลื่อนประหยัดพื้นที่ (PK-W)
ตู้รางเลื่อนประหยัดพื้นที่ (PKT)
ตู้รางเลื่อนประหยัดพื้นที่ (PKT)