02-003-1899
Menu
ชั้นเก็บเวชภัณฑ์ยา

ชั้นวางยาบนเคาน์เตอร์

แบ่งปัน


LPI-HA รุ่น MD คือ ชั้นวางยาสำหรับห้องยาของโรงพยาบาล ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดเก็บยาสำหรับผู้ป่วยในแต่ละวอร์ดของโรงพยาบาล มีให้เลือกใช้ทั้งแบบวางบนเคาน์เตอร์ และแบบตั้งพื้นพร้อมล้อเลื่อน จึงทำให้สามารถจัดวางได้ทุกพื้นที่อย่างลงตัว โครงสร้างแข็งแรงทนทาน ผลิตจากเหล็กแผ่นพับขึ้นรูป ซึ่งผ่านกระบวนการพ่นเคลือบสีฝุ่น และอบด้วยความร้อนสูง ปราศจากสนิม ชั้นวางแบ่งกั้นเป็นช่องๆ กล่องวางยาผลิตจากพลาสติกโพลีเอทิลีน (Polyethylene, PE) ที่มีความทนทานต่อสารทำละลายต่างๆ พร้อมช่องบอกหมวดหมู่ของยา เพิ่มความสะดวกในการจัดเก็บและค้นหา
 


 
ชั้นวางยาบนเคาน์เตอร์
รหัสสินค้า : MD-T44
ขนาด : W.920 x D.350 x H.710 mm

รายละเอียด :
  • เป็นชั้นวางยาแบบวางบนเคาน์เตอร์
  • ใส่กล่องยาได้ 16 กล่อง 4 แถว 4 ระดับชั้น

ชั้นวางยาบนเคาน์เตอร์
รหัสสินค้า : MD-T35
ขนาด : W.1135 x D.350 x H.550 mm

รายละเอียด :
  • เป็นชั้นวางยาแบบวางบนเคาน์เตอร์
  • ใส่กล่องยาได้ 15 กล่อง 5 แถว 3 ระดับชั้น

ชั้นวางยาบนเคาน์เตอร์
รหัสสินค้า : MD-T37
ขนาด : W.1565 x D.350 x H.550 mm

รายละเอียด :
  • เป็นชั้นวางยาแบบวางบนเคาน์เตอร์
  • ใส่กล่องยาได้ 21 กล่อง 7 แถว 3 ระดับชั้น
สินค้าที่เกี่ยวข้อง :
รถเข็นเก็บแบบ
รถเข็นเก็บแบบ
ชั้นรางเลื่อนเก็บวัสดุ (PKS-W)
ชั้นรางเลื่อนเก็บวัสดุ (PKS-W)
รถเข็นวางยา
รถเข็นวางยา
ชั้นวางยาแบบล้อเลื่อน
ชั้นวางยาแบบล้อเลื่อน