02-003-1899
Menu
ร้านค้าปลีกขนาดเล็ก-ใหญ่

ชั้นวางสินค้าร้านค้าปลีก

แบ่งปัน
Hypermarket Shelves

Hypermarket Shelf

เป็นการออกแบบผสมผสานระหว่าง Shelving กับ Racking เพื่อให้ได้ประโยชน์ใช้สอยสูงสุด ในการโชว์สินค้าเพื่อการจำหน่าย และสามารถวาง Stock สินค้าได้ โครงสร้างมีความแข็งแรง ทนทาน สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อความเหมาะสมกับสินค้าแต่ละประเภท เหมาะสำหรับร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ขนาดกลาง-ใหญ่ ออกแบบร้าน และจัดวางสินค้าเป็นหมวดหมู่ เพื่อความสวยงาม และเป็นระเบียบ


คุณประโยชน์ใช้สอย
  • ง่ายต่อการปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อรองรับความหลากหลายของสินค้า
  • สามารถเก็บ Stock สินค้าที่เป็นชิ้น หรือจัดเก็บต่อพาเลทได้
  • แผ่นชั้นวางสินค้า รับน้ำหนัก 100 กิโลกรัม ต่อแผ่นต่อชิ้น
  • คานวาง Stock สินค้า รับน้ำหนัก 1000 กิโลกรัม ต่อระดับชั้นหรือ 500 กิโลกรัม ต่อพาเลท

racking dimension


Rack for Consumer ProductsSMi Integrated Rack for Consumer Products
  • ชั้นวางสินค้าประเภทเครื่องอุปโภคบริโภค เหมาะสำหรับร้านค้าขนาดใหญ่ประเภท Hyper Mart ซึ่งมีทั้ง Supermarket และ Department Store
  • ส่วนล่างใช้เป็นชั้นวางสินค้าเพื่อการจำหน่าย ส่วนบนใช้เก็บสต๊อกสินค้า
Layout Consumer Products


Rack for Sport EquipmentSMi Integrated Rack for Sports Equipment
  • ชั้นวางสินค้าประเภทรองเท้า เสื้อผ้า และอุปกรณ์กีฬา เหมาะสำหรับร้านค้าขนาดใหญ่ประเภท Hyper Mart ซึ่งมีทั้ง Supermarket และ Department Store
  • ส่วนล่างใช้เป็นชั้นวางสินค้าเพื่อการจำหน่าย ส่วนบนใช้เก็บสต๊อกสินค้า
Layout ชั้นวางสินค้าอุปกรณืกีฬา
สินค้าที่เกี่ยวข้อง :
ชั้นวางสินค้าวัสดุก่อสร้าง
ชั้นวางสินค้าวัสดุก่อสร้าง
ชั้นวางสินค้าซุปเปอร์มาร์เก็ต
ชั้นวางสินค้าซุปเปอร์มาร์เก็ต