02-003-1899
Menu
ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง

ชั้นวางสินค้าวัสดุก่อสร้าง

แบ่งปัน
Integrated Rack Systems

Hardware Display Shelf

เป็นการออกแบบผสมผสานระหว่าง Shelving กับ Racking เพื่อให้ได้ประโยชน์ใช้สอยสูงสุด ในการโชว์สินค้าเพื่อการจำหน่าย และสามารถวาง Stock สินค้าได้ โครงสร้างมีความแข็งแรง ทนทาน สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อความเหมาะสมกับสินค้าแต่ละประเภท เหมาะสำหรับร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่มีการจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับบ้านแบบครบวงจร


คุณประโยชน์ใช้สอย
 • ง่ายต่อการปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อรองรับความหลากหลายของสินค้า
 • สามารถเก็บ Stock สินค้าที่เป็นชิ้น หรือจัดเก็บต่อพาเลทได้
 • แผ่นชั้นวางสินค้า รับน้ำหนัก 100 กิโลกรัม ต่อแผ่นต่อชิ้น
 • คานวาง Stock สินค้า รับน้ำหนัก 1000 กิโลกรัม ต่อระดับชั้นหรือ 500 กิโลกรัม ต่อพาเลท
Integrated Racking Dimension

rack for ceramic
SMi Integrated Rack for Ceramic
 • ชั้นวางสินค้าประเภทแผ่นกระเบื้องปูพื้น-ผนัง เหมาะสำหรับร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่มีการจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับบ้านแบบครบวงจร
 • ส่วนล่างใช้เป็นชั้นวางสินค้าเพื่อการจำหน่าย ส่วนบนใช้เก็บสต๊อกสินค้า
Layout เซรามิก


rack for toilet
SMi Integrated Rack for Toilet Accessories
 • ชั้นวางสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับห้องน้ำ เหมาะสำหรับร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่มีการจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับบ้านแบบครบวงจร
 • ส่วนล่างใช้เป็นชั้นวางสินค้าเพื่อการจำหน่าย ส่วนบนใช้เก็บสต๊อกสินค้า
Layout สินค้าเกี่ยวกับห้องน้ำ


Rack for Door - Window
SMi Integrated Rack for Door & Window
 • ชั้นวางสินค้าประเภทประตู, หน้าต่าง และอุปกรณ์ต่างๆ เหมาะสำหรับร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่มีการจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับบ้านแบบครบวงจร
 • ส่วนล่างใช้เป็นชั้นวางสินค้าเพื่อการจำหน่าย ส่วนบนใช้เก็บสต๊อกสินค้า
Layout ชั้นวางสินค้า ประตู หน้าต่าง


Rack for Electrical
SMi Integrated Rack for Electrical
 • ชั้นวางสินค้าประเภทโคมไฟ และอุปกรณ์ไฟฟ้า เหมาะสำหรับร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่มีการจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับบ้านแบบครบวงจร
 • ส่วนล่างใช้เป็นชั้นวางสินค้าเพื่อการจำหน่าย ส่วนบนใช้เก็บสต๊อกสินค้า
Layout ชั้นวางสินค้าโคมไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้า


Rack for Tools - Hardware
SMi Integrated Rack for Tool & Hardware
 • ชั้นวางสินค้าประเภทอุปกรณ์เครื่องมือช่างต่างๆ เหมาะสำหรับร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่มีการจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับบ้านแบบครบวงจร
 • ส่วนล่างใช้เป็นชั้นวางสินค้าเพื่อการจำหน่าย ส่วนบนใช้เก็บสต๊อกสินค้า
Layout Tools - Hardware
สินค้าที่เกี่ยวข้อง :
ชั้นวางสินค้าร้านค้าปลีก
ชั้นวางสินค้าร้านค้าปลีก
ชั้นวางสินค้าซุปเปอร์มาร์เก็ต
ชั้นวางสินค้าซุปเปอร์มาร์เก็ต