02-720-0444
Menu
ชั้นหนังสือห้องสมุด

ชั้นวารสารฝาข้างไม้ (MS-W)

แบ่งปัน
 

 

ชั้นวารสาร
(MS-W-11)
รหัสสินค้า : MS-W-11
ขนาด : W38 x D10 x H74 in
ลักษณะ : 1 ด้าน, 1 ช่วง

รายละเอียด :
ชั้นวางวารสาร มีให้เลือกใช้ทั้งแบบวาง 1 ด้าน
และ 2 ด้าน วางวารสารได้ 5 ระดับชั้น แผ่นชั้น
สามารถวางซ้อนวารสารใหม่อยู่ด้านนอก และ
วารสารเก่าอยู่ด้านใน ด้านข้างสามารถประกบ
ฝาไม้ หรือฝาเหล็กเคลือบสีได้

 

ชั้นวารสาร
(MS-W-12)
รหัสสินค้า : MS-W-12
ขนาด : W74 x D10 x H74 in
ลักษณะ : 1 ด้าน, 2 ช่วง

รายละเอียด :
ชั้นวางวารสาร มีให้เลือกใช้ทั้งแบบวาง 1 ด้าน
และ 2 ด้าน วางวารสารได้ 5 ระดับชั้น แผ่นชั้น
สามารถวางซ้อนวารสารใหม่อยู่ด้านนอก และ
วารสารเก่าอยู่ด้านใน ด้านข้างสามารถประกบ
ฝาไม้ หรือฝาเหล็กเคลือบสีได้

 

ชั้นวารสาร
(MS-W-13)
รหัสสินค้า : MS-W-13
ขนาด : W110 x D10 x H74 in
ลักษณะ : 1 ด้าน, 3 ช่วง

รายละเอียด :
ชั้นวางวารสาร มีให้เลือกใช้ทั้งแบบวาง 1 ด้าน
และ 2 ด้าน วางวารสารได้ 5 ระดับชั้น แผ่นชั้น
สามารถวางซ้อนวารสารใหม่อยู่ด้านนอก และ
วารสารเก่าอยู่ด้านใน ด้านข้างสามารถประกบ
ฝาไม้ หรือฝาเหล็กเคลือบสีได้

 

ชั้นวารสาร
(MS-W-21)
รหัสสินค้า : MS-W-21
ขนาด : W38 x D17 x H74 in
ลักษณะ : 2 ด้าน, 1 ช่วง

รายละเอียด :
ชั้นวางวารสาร มีให้เลือกใช้ทั้งแบบวาง 1 ด้าน
และ 2 ด้าน วางวารสารได้ 5 ระดับชั้น แผ่นชั้น
สามารถวางซ้อนวารสารใหม่อยู่ด้านนอก และ
วารสารเก่าอยู่ด้านใน ด้านข้างสามารถประกบ
ฝาไม้ หรือฝาเหล็กเคลือบสีได้

 

ชั้นวารสาร
(MS-W-22)
รหัสสินค้า : MS-W-22
ขนาด : W74 x D17 x H74 in
ลักษณะ : 2 ด้าน, 2 ช่วง

รายละเอียด :
ชั้นวางวารสาร มีให้เลือกใช้ทั้งแบบวาง 1 ด้าน
และ 2 ด้าน วางวารสารได้ 5 ระดับชั้น แผ่นชั้น
สามารถวางซ้อนวารสารใหม่อยู่ด้านนอก และ
วารสารเก่าอยู่ด้านใน ด้านข้างสามารถประกบ
ฝาไม้ หรือฝาเหล็กเคลือบสีได้

 

ชั้นวารสาร
(MS-W-23)
รหัสสินค้า : MS-W-23
ขนาด : W110 x D17 x H74 in
ลักษณะ : 2 ด้าน, 3 ช่วง

รายละเอียด :
ชั้นวางวารสาร มีให้เลือกใช้ทั้งแบบวาง 1 ด้าน
และ 2 ด้าน วางวารสารได้ 5 ระดับชั้น แผ่นชั้น
สามารถวางซ้อนวารสารใหม่อยู่ด้านนอก และ
วารสารเก่าอยู่ด้านใน ด้านข้างสามารถประกบ
ฝาไม้ หรือฝาเหล็กเคลือบสีได้
สินค้าที่เกี่ยวข้อง :
ตู้ฝากของ (LK)
ตู้ฝากของ (LK)
ชั้นหนังสือฝาข้างไม้ (LB-W)
ชั้นหนังสือฝาข้างไม้ (LB-W)
ชั้นหนังสือห้องสมุด (BM)
ชั้นหนังสือห้องสมุด (BM)
รถเข็นหนังสือ (BT)
รถเข็นหนังสือ (BT)