02-720-0444
Menu
ชั้นหนังสือห้องสมุด

ชั้นหนังสือฝาข้างเหล็ก (BM-S)

แบ่งปัน
 

 

ชั้นหนังสือห้องสมุด (BM-S-11)
รหัสสินค้า : BM-S-11
ขนาด : W38 x D11 x H77 in
ลักษณะ : 1 ด้าน, 1 ช่วง

รายละเอียด :
ชั้นหนังสือแบบชั้นสูง มีให้เลือกใช้ทั้งแบบวาง 
1 ด้าน และ 2 ด้าน วางหนังสือได้ 6 ระดับชั้น 
พร้อมลวดกั้นหนังสือ และป้ายบอกหมวด
ด้านข้างสามารถประกบฝาไม้ หรือฝาเหล็ก
เคลือบสีได้

 

ชั้
นหนังสือห้องสมุด (BM-S-12)
รหัสสินค้า : BM-S-12
ขนาด : W74 x D11 x H77 in
ลักษณะ : 1 ด้าน, 2 ช่วง

รายละเอียด :
ชั้นหนังสือแบบชั้นสูง มีให้เลือกใช้ทั้งแบบวาง 
1 ด้าน และ 2 ด้าน วางหนังสือได้ 6 ระดับชั้น 
พร้อมลวดกั้นหนังสือ และป้ายบอกหมวด
ด้านข้างสามารถประกบฝาไม้ หรือฝาเหล็ก
เคลือบสีได้

 

ชั้
นหนังสือห้องสมุด (BM-S-13)
รหัสสินค้า : BM-S-13
ขนาด : W110 x D11 x H77 in
ลักษณะ : 1 ด้าน, 3 ช่วง

รายละเอียด :
ชั้นหนังสือแบบชั้นสูง มีให้เลือกใช้ทั้งแบบวาง 
1 ด้าน และ 2 ด้าน วางหนังสือได้ 6 ระดับชั้น 
พร้อมลวดกั้นหนังสือ และป้ายบอกหมวด
ด้านข้างสามารถประกบฝาไม้ หรือฝาเหล็ก
เคลือบสีได้

 

ชั้
นหนังสือห้องสมุด (BM-S-21)
รหัสสินค้า : BM-S-21
ขนาด : W38 x D19 x H77 in
ลักษณะ : 2 ด้าน, 1 ช่วง

รายละเอียด :
ชั้นหนังสือแบบชั้นสูง มีให้เลือกใช้ทั้งแบบวาง 
1 ด้าน และ 2 ด้าน วางหนังสือได้ 6 ระดับชั้น 
พร้อมลวดกั้นหนังสือ และป้ายบอกหมวด
ด้านข้างสามารถประกบฝาไม้ หรือฝาเหล็ก
เคลือบสีได้

 

ชั้
นหนังสือห้องสมุด (BM-S-22)
รหัสสินค้า : BM-S-22
ขนาด : W74 x D19 x H77 in
ลักษณะ : 2 ด้าน, 2 ช่วง

รายละเอียด :
ชั้นหนังสือแบบชั้นสูง มีให้เลือกใช้ทั้งแบบวาง 
1 ด้าน และ 2 ด้าน วางหนังสือได้ 6 ระดับชั้น 
พร้อมลวดกั้นหนังสือ และป้ายบอกหมวด
ด้านข้างสามารถประกบฝาไม้ หรือฝาเหล็ก
เคลือบสีได้

 

ชั้
นหนังสือห้องสมุด (BM-S-23)
รหัสสินค้า : BM-S-23
ขนาด : W110 x D19 x H77 in
ลักษณะ : 2 ด้าน, 3 ช่วง

รายละเอียด :
ชั้นหนังสือแบบชั้นสูง มีให้เลือกใช้ทั้งแบบวาง 
1 ด้าน และ 2 ด้าน วางหนังสือได้ 6 ระดับชั้น 
พร้อมลวดกั้นหนังสือ และป้ายบอกหมวด
ด้านข้างสามารถประกบฝาไม้ หรือฝาเหล็ก
เคลือบสีได้
สินค้าที่เกี่ยวข้อง :
โต๊ะอ่านหนังสือเฉพาะบุคคล (SRC)
โต๊ะอ่านหนังสือเฉพาะบุคคล (SRC)
ชั้นวารสารฝาข้างไม้ (MS-W)
ชั้นวารสารฝาข้างไม้ (MS-W)
ชั้นหนังสือห้องสมุด (LB)
ชั้นหนังสือห้องสมุด (LB)
ประตูควบคุมทางเข้า-ออกแบบก้านผลัก (TSS-300)
ประตูควบคุมทางเข้า-ออกแบบก้านผลัก (TSS-300)