02-720-0444
Menu
ชั้นหนังสือห้องสมุด

ชั้นหนังสือห้องสมุด (LB)

แบ่งปัน
 

 

ชั้นหนังสือ
(LB-11)
รหัสสินค้า : LB-11
ขนาด : W36 x D13 x H84 in
ลักษณะ : 1 ด้าน, 1 ช่วง

รายละเอียด :
ชั้นหนังสือแบบมีฝาหลัง มีให้เลือกใช้ทั้งแบบวาง
1 ด้าน และ 2 ด้าน วางหนังสือได้ 6 ระดับชั้น
พร้อมลวดกั้นหนังสือ และป้ายบอกหมวด
ด้านข้างสามารถประกบฝาไม้ได้

 

ชั้นหนังสือ
(LB-12)
รหัสสินค้า : LB-12
ขนาด : W72 x D13 x H84 in
ลักษณะ : 1 ด้าน, 2 ช่วง

รายละเอียด :
ชั้นหนังสือแบบมีฝาหลัง มีให้เลือกใช้ทั้งแบบวาง
1 ด้าน และ 2 ด้าน วางหนังสือได้ 6 ระดับชั้น
พร้อมลวดกั้นหนังสือ และป้ายบอกหมวด
ด้านข้างสามารถประกบฝาไม้ได้

 

ชั้นหนังสือ
(LB-13)
รหัสสินค้า : LB-13
ขนาด : W108 x D13 x H84 in
ลักษณะ : 1 ด้าน, 3 ช่วง

รายละเอียด :
ชั้นหนังสือแบบมีฝาหลัง มีให้เลือกใช้ทั้งแบบวาง
1 ด้าน และ 2 ด้าน วางหนังสือได้ 6 ระดับชั้น
พร้อมลวดกั้นหนังสือ และป้ายบอกหมวด
ด้านข้างสามารถประกบฝาไม้ได้

 

ชั้นหนังสือ
(LB-21)
รหัสสินค้า : LB-21
ขนาด : W36 x D24 x H84 in
ลักษณะ : 2 ด้าน, 1 ช่วง

รายละเอียด :
ชั้นหนังสือแบบมีฝาหลัง มีให้เลือกใช้ทั้งแบบวาง
1 ด้าน และ 2 ด้าน วางหนังสือได้ 6 ระดับชั้น
พร้อมลวดกั้นหนังสือ และป้ายบอกหมวด
ด้านข้างสามารถประกบฝาไม้ได้

 

ชั้นหนังสือ
(LB-22)
รหัสสินค้า : LB-22
ขนาด : W72 x D24 x H84 in
ลักษณะ : 2 ด้าน, 2 ช่วง

รายละเอียด :
ชั้นหนังสือแบบมีฝาหลัง มีให้เลือกใช้ทั้งแบบวาง
1 ด้าน และ 2 ด้าน วางหนังสือได้ 6 ระดับชั้น
พร้อมลวดกั้นหนังสือ และป้ายบอกหมวด
ด้านข้างสามารถประกบฝาไม้ได้

 

ชั้นหนังสือ
(LB-23)
รหัสสินค้า : LB-23
ขนาด : W108 x D24 x H84 in
ลักษณะ : 2 ด้าน, 3 ช่วง

รายละเอียด :
ชั้นหนังสือแบบมีฝาหลัง มีให้เลือกใช้ทั้งแบบวาง
1 ด้าน และ 2 ด้าน วางหนังสือได้ 6 ระดับชั้น
พร้อมลวดกั้นหนังสือ และป้ายบอกหมวด
ด้านข้างสามารถประกบฝาไม้ได้
สินค้าที่เกี่ยวข้อง :
โต๊ะอ่านหนังสือเฉพาะบุคคล (SRC)
โต๊ะอ่านหนังสือเฉพาะบุคคล (SRC)
ตู้ฝากของ (LK)
ตู้ฝากของ (LK)
ชั้นหนังสือฝาข้างเหล็ก (BM-S)
ชั้นหนังสือฝาข้างเหล็ก (BM-S)
ชั้นวางซีดี ดีวีดี แบบรางเลื่อน (CDSS)
ชั้นวางซีดี ดีวีดี แบบรางเลื่อน (CDSS)