02-720-0444
Menu
ตู้รางเลื่อนเก็บเอกสาร

ตู้รางเลื่อนประหยัดพื้นที่ (PK-P)

แบ่งปัน
ตู้เลื่อนเก็บเอกสาร, ตู้รางเลื่อนประหยัดพื้นที่ (PK-P)

          สำนักงานมักพบปัญหาเรื่องเอกสารที่มีจำนวนมากขึ้น แต่พื้นที่จัดเก็บมีขนาดเท่าเดิม ทำให้จัดเก็บไม่เพียงพอ ระบบชั้นหนังสือและตู้เก็บเอกสารรางเลื่อนประหยัดพื้นที่ของ LPI สามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ สามารถให้คำปรึกษา ออกแบบ Layout การจัดวางพื้นที่ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

ตู้รางเลื่อนประหยัดพื้นที่
 แบบมือผลัก PK-P
  • ตู้เลื่อนเก็บเอกสารประหยัดพื้นที่ เหมาะสำหรับเก็บแฟ้มเอกสาร, ม้วนเทป, เครื่องเขียนในสำนักงาน
  • ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บลงได้มากกว่า 50% เมื่อเปรียบเทียบกับตู้เก็บเอกสารทั่วไป
  • มีระบบกุญแจล็อค เพื่อความปลอดภัยของเอกสาร

ตู้เลื่อนเก็บเอกสาร, ตู้รางเลื่อนประหยัดพื้นที่ (PK-P)

ตู้เลื่อนเก็บเอกสาร, ตู้รางเลื่อนประหยัดพื้นที่ (PK-P)
สินค้าที่เกี่ยวข้อง :
ตู้รางเลื่อนประหยัดพื้นที่ (PK-W)
ตู้รางเลื่อนประหยัดพื้นที่ (PK-W)
ชั้นวางยาบนเคาน์เตอร์
ชั้นวางยาบนเคาน์เตอร์
ชั้นเก็บเวชระเบียนผู้ป่วยใน
ชั้นเก็บเวชระเบียนผู้ป่วยใน
ตู้รางเลื่อนประหยัดพื้นที่ (PKT)
ตู้รางเลื่อนประหยัดพื้นที่ (PKT)