02-720-0444
Menu
ตู้รางเลื่อนเก็บเอกสาร

ตู้รางเลื่อนประหยัดพื้นที่ (PKT)

แบ่งปัน

PKT
       
          สำนักงานมักพบปัญหาเรื่องเอกสารที่มีจำนวนมากขึ้น แต่พื้นที่จัดเก็บมีขนาดเท่าเดิม ทำให้จัดเก็บไม่เพียงพอ ระบบชั้นหนังสือและตู้เก็บเอกสารรางเลื่อนประหยัดพื้นที่ของ LPI สามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ สามารถให้คำปรึกษา ออกแบบ Layout การจัดวางพื้นที่ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย


ตู้รางเลื่อนประหยัดพื้นที่ แบบ
พวงมาลัย PKT

  • ตู้รางเลื่อนเก็บเอกสารประหยัดพื้นที่ เหมาะสำหรับเก็บแฟ้มเอกสาร, ม้วนเทป, เครื่องเขียนในสำนักงาน
  • ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บลงได้มากกว่า 50% เมื่อเปรียบเทียบกับตู้เก็บเอกสารทั่วไป
  • สะดวกในการใช้งาน ด้วยระบบพวงมาลัยช่วยผ่อนแรงในการเลื่อนเก็บเอกสาร
  • มีระบบกุญแจล็อค เพื่อความปลอดภัยของเอกสาร

ชั้นเลื่อนเก็บเอกสาร, ชั้นรางเลื่อนประหยัดพื้นที่ (PKT) 
ตู้เลื่อนเก็บเอกสาร, ตู้รางเลื่อนประหยัดพื้นที่ (PKT)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง :
ตู้รางเลื่อนประหยัดพื้นที่ (PK-W)
ตู้รางเลื่อนประหยัดพื้นที่ (PK-W)
ชั้นวางยาบนเคาน์เตอร์
ชั้นวางยาบนเคาน์เตอร์
ชั้นรางเลื่อนเก็บวัสดุ (PKS-W)
ชั้นรางเลื่อนเก็บวัสดุ (PKS-W)
รถเข็นเก็บแบบ
รถเข็นเก็บแบบ