02-720-0444
Menu
ตู้และรถเข็นเก็บแบบ

ตู้เก็บแบบ

แบ่งปัน

ตู้เก็บแบบ (PP)
  • ออกแบบเพื่อการจัดเก็บแบบ Drawing, แบบพิมพ์เขียว, แผนที่ ฯลฯ
  • ปลอดภัยจากฝุ่นละอองและความเปียกชื้น มีกุญแจล็อคป้องกันเพื่อความปลอดภัย
  • ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บถึง 60% เมื่อเปรียบเทียบกับการจัดเก็บแบบแนวนอน
  • มีหลายขนาดให้เลือกใช้ สามารถเก็บแบบที่ขนาด A2 - A0


สินค้าที่เกี่ยวข้อง :
ชั้นเก็บเวชระเบียนผู้ป่วยนอก
ชั้นเก็บเวชระเบียนผู้ป่วยนอก
ชั้นวางยาแบบล้อเลื่อน
ชั้นวางยาแบบล้อเลื่อน
ชั้นรางเลื่อนเก็บวัสดุ (PKS-W)
ชั้นรางเลื่อนเก็บวัสดุ (PKS-W)
ตู้รางเลื่อนประหยัดพื้นที่ (PKT)
ตู้รางเลื่อนประหยัดพื้นที่ (PKT)