02-003-1899
Menu
คุรุภัณฑ์ / อุปกรณ์ห้องสมุด

บันไดหยิบของ (KS)

แบ่งปัน


บันไดหยิบของ  (KS)
  • โครงขาเหล็กพ่นสี ติดล้อสปริง ล้อจะล็อคเมื่อขึ้นเหยียบ
สินค้าที่เกี่ยวข้อง :
ชั้นหนังสือห้องสมุด (BM)
ชั้นหนังสือห้องสมุด (BM)
ห้องสมุดขนาด 120-150 ตรม.
ห้องสมุดขนาด 120-150 ตรม.
ห้องสมุดขนาด 50-80 ตรม.
ห้องสมุดขนาด 50-80 ตรม.
ประตูควบคุมทางเข้า-ออกแบบก้านผลัก (TSS-200)
ประตูควบคุมทางเข้า-ออกแบบก้านผลัก (TSS-200)