02-003-1899
Menu
คุรุภัณฑ์ / อุปกรณ์ห้องสมุด

รถเข็นหนังสือ (BT)

แบ่งปัน


รถเข็นหนังสือ  (BT)
  • ใช้สำหรับขนย้ายหนังสือในห้องสมุด
  • มี 2 แบบ คือ แบบชั้นแผ่นเรียบ และแผ่นชั้นที่มีสันกลางใช้ได้ 2 หน้า
  • ทั้ง 2 แบบมีให้เลือกใช้ทั้งแบบ 2 ชั้น และ 3 ชั้น
สินค้าที่เกี่ยวข้อง :
โต๊ะอ่านหนังสือเฉพาะบุคคล (SRC)
โต๊ะอ่านหนังสือเฉพาะบุคคล (SRC)
ห้องสมุดขนาด 120-150 ตรม.
ห้องสมุดขนาด 120-150 ตรม.
ที่เสียบปากกา / นามบัตร
ที่เสียบปากกา / นามบัตร
ประตูควบคุมทางเข้า-ออกแบบ 3 ก้าน (CM-10)
ประตูควบคุมทางเข้า-ออกแบบ 3 ก้าน (CM-10)