02-720-0444
Menu
ตู้และรถเข็นเก็บแบบ

รถเข็นเก็บแบบ

แบ่งปัน

รถเข็นเก็บแบบ (PS)
  • ออกแบบเพื่อการจัดเก็บแบบ Drawing, โปสเตอร์, แผนที่ ฯลฯ
  • สะดวกในการจัดเก็บและใช้งาน ด้วยก้านแขวนแบบหนีบ
  • โครงสร้างแข็งแรง มีล้อเลื่อนเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้าย
  • มี 2 ขนาดให้เลือกใช้ เก็บแบบที่ขนาด A1 -  A0


สินค้าที่เกี่ยวข้อง :
ชั้นวางยาบนเคาน์เตอร์
ชั้นวางยาบนเคาน์เตอร์
ตู้รางเลื่อนประหยัดพื้นที่ (PK-P)
ตู้รางเลื่อนประหยัดพื้นที่ (PK-P)
ชั้นรางเลื่อนเก็บวัสดุ (PKS-P)
ชั้นรางเลื่อนเก็บวัสดุ (PKS-P)
ตู้รางเลื่อนประหยัดพื้นที่ (PKT)
ตู้รางเลื่อนประหยัดพื้นที่ (PKT)