02-003-1899
Menu
คุรุภัณฑ์ / อุปกรณ์ห้องสมุด

เคาน์เตอร์สำหรับ ยืม-คืนหนังสือ (CTN)

แบ่งปัน


เคาน์เตอร์สำหรับ ยืม-คืนหนังสือ  (CTN)
  • เคาร์เตอร์สำหรับให้บริการข้อมูล และยืม-คืนหนังสือในห้องสมุด
  • ออกแบบเป็น Unit สามารถนำมาจัดวางได้หลากหลายรูปแบบ
สินค้าที่เกี่ยวข้อง :
ประตูควบคุมทางเข้า-ออกแบบก้านผลัก (TSS-200)
ประตูควบคุมทางเข้า-ออกแบบก้านผลัก (TSS-200)
ห้องสมุดขนาด 100 ตรม.
ห้องสมุดขนาด 100 ตรม.
ห้องสมุดขนาด 40-60 ตรม.
ห้องสมุดขนาด 40-60 ตรม.
ที่เสียบปากกา / นามบัตร
ที่เสียบปากกา / นามบัตร