02-720-0444
Menu
ประเภทชั้นวางในคลังสินค้า

Cantilever Racking System

แบ่งปันCantilever Racking System, ชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรม


Cantilever Racking System

ออกแบบสำหรับการจัดเก็บสิ่งของที่มีลักษณะแตกต่างจากสิ่งของประเภทอื่นๆ คือ มีลักษณะตามแนวยาว เช่น ท่อแป๊ปน้ำ,
เหล็กรูปพรรณ, อลูมิเนียมเส้น, แผ่นกระดาน, ท่อนไม้ ฯลฯ เป็น Rack ที่ช่วยให้สามารถจัดเก็บวัตถุแนวยาวได้สะดวก และ
ง่ายต่อการค้นหาและนำออก โครงสร้างมีให้เลือกใช้ทั้งรุ่นรับน้ำหนักมาก, รุ่นรับน้ำหนักปานกลาง และรุ่นรับน้ำหนักน้อย


คุณสมบัติ และประโยชน์ใช้สอย
  • เหมาะสำหรับจัดเก็บสิ่งของที่มีลักษณะตามแนวยาว
  • โครงสร้างชั้นวางเรียบง่ายและแข็งแรง สะดวกต่อการประกอบติดตั้ง
  • สะดวกต่อการหยิบค้น มีการจัดวางสิ่งของที่แตกต่างกันในแต่ละระดับ
  • มีโครงสร้างที่แข็งแรง ทนทาน สามารถรับน้ำหนักได้ทั้งมาก, ปานกลาง และน้ำหนักน้อย
  • สามารถปรับระดับชั้นให้เหมาะสมกับลักษณะ และชนิดของสิ่งของได้

Cantilever Racking System, ชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรม
สินค้าที่เกี่ยวข้อง :
Pallet Flow Racking System
Pallet Flow Racking System
Medium Racking
Medium Racking
Stacking Racks
Stacking Racks
Mezzanine Floor System
Mezzanine Floor System