02-720-0444
Menu
ประเภทชั้นวางในคลังสินค้า

Cubica (CU)

แบ่งปัน

Cubica (CU)


ตู้เก็บอะไหล่ขนาดเล็ก Cubica (CU) ออกแบบพิเศษเพื่อใช้เก็บชิ้นส่วนอะไหล่ขนาดเล็กโดยเฉพาะ เช่น อะไหล่ของรถยนต์, มอเตอร์ไซต์, งานซ่อมต่างๆ, งานอีเลคทรอนิค, คอมพิวเตอร์ ฯลฯ โครงสร้างแข็งแรง ผลิตจากแผ่นเหล็กพับขึ้นรูป เคลือบสีชนิดพิเศษปราศจากสนิม แบ่งกั้นเป็นช่องๆ กล่องอะไหล่ผลิตจากพลาสติกชนิด POLYETHYLENE (PE) ที่มีความแข็งแรงทนทาน พร้อมช่องเสียบป้ายบอกชนิดของอะไหล่ เพื่อสะดวกในการค้นหา


สินค้าที่เกี่ยวข้อง :
Medium Shelving
Medium Shelving
Medium Racking
Medium Racking
Stacking Racks
Stacking Racks
Small Parts Stand (BA)
Small Parts Stand (BA)