02-720-0444
Menu
กลุ่มอะไหล่และศูนย์บริการ

Medium Shelving

แบ่งปัน
Medium Shelving system

Medium Shelving เป็นชั้นวางสินค้าขนาดกลาง ที่ออกแบบให้ช่วงแผ่นชั้นมีความยาวมากขึ้น (long span) เหมาะสำหรับการจัดเก็บสินค้าประเภทกล่อง/ลัง เช่น อะไหล่ชิ้นส่วน, สต๊อกเก็บสินค้า ฯลฯ แผ่นชั้นเหล็กสามารถรับน้ำหนักได้ 200 - 300 กก. ต่อแผ่นชั้น


คุณสมบัติ และประโยชน์ใช้สอย
  • ช่วงชั้นวางที่ยาวขึ้น มีความยาวตั้งแต่ 1,800 - 2,000 มม.
  • สามารถประกอบติดตั้ง และปรับระดับชั้นได้ง่าย
  • สามารถปรับระดับความสูงของแต่ละระดับชั้นได้ทุกๆ 50 มม.
  • มีอุปกรณ์เสริมหลากหลาย สามารถเพิ่มเติมได้ตามความต้องการ


สินค้าที่เกี่ยวข้อง :
Stacking Racks
Stacking Racks
Small Parts Stand (BA)
Small Parts Stand (BA)
Medium Shelving
Medium Shelving
Selective Racking System
Selective Racking System