02-720-0444
Menu
ประเภทชั้นวางในคลังสินค้า

Micro Racking Support Mezzanine Floor

แบ่งปัน


Micro Racking (GPS) Support Mezzanine Floor

Micro Racking Supported Mezzanine เป็นระบบชั้นวางของเอนกประสงค์ที่โครงสร้างชั้นวางสามารถนำมาต่อตัวในแนวตั้ง ประกอบกับแผ่นพื้นทางเดิน, ราวกันตก, บันไดขึ้นลง หรือลิฟท์ขนของ กลายเป็นระบบโครงสร้างพื้นชั้นลอย แบบหลายระดับชั้น (Multi-Tiers Shelving System) ทำให้สามารถนำพื้นที่ของความสูงอาคารมาใช้ประโยชน์ในการจัดเก็บสินค้าได้เพิ่มมากขึ้น เหมาะสำหรับคลังเก็บอะไหล่ของศูนย์บริการ


คุณสมบัติ และประโยชน์ใช้สอย :
  • สินค้าที่จัดเก็บมีลักษณะเป็นหีบห่อ หรือเป็นกล่อง
  • เหมาะสำหรับจัดเก็บอะไหล่ชิ้นส่วนขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
  • เหมาะสำหรับคลังสินค้าที่มีพื้นที่จำกัด ด้วยโครงสร้างพื้นยกลอยแบบหลายชั้นสามารถเพิ่มพื้นที่จัดเก็บได้
  • สามารถปรับระดับชั้นวางให้เหมาะสมกับขนาดของสินค้าได้
  • โครงสร้างระบบ Knock-Down ง่ายต่อการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมได้
 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง :
Medium Racking
Medium Racking
Basina (BA)
Basina (BA)
Shuttle Racking System
Shuttle Racking System
Drive-in Racking System
Drive-in Racking System