02-003-1899
Menu
กลุ่มคลังสินค้าห้องเย็น

Mobile Racking Systems

แบ่งปัน
Mobile Racking

Mobile Racking Systems

ระบบการจัดเก็บสินค้าประเภทเคลื่อนที่ได้ (Mobile Racking System) เป็นการติดตั้งชั้นจัดเก็บสินค้่าไว้บนชุดรางเลื่อน ซึ่งมีมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นตัวขับเคลื่อน และเซนเซอร์เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน สามารถใช้งานได้ในหลากหลายกลุ่มประเภทอุตสาหกรรม 

ความโดดเด่นของระบบการจัดเก็บสินค้าประเภทเคลื่อนที่ได้ (Mobile Racking System) นั้น คือผู้ใช้งานสามารถบริหารจัดการพื้นที่ได้มากกว่า 80% ของพื้นที่ทั้งหมด รวมถึงการเข้าถึงสินค้าได้ง่าย สะดวก และปลอดภัยมากขึ้น 

ระบบการจัดเก็บสินค้าประเภทนี้จึงตอบโจทย์เป็นอย่างมากสำหรับอุตสาหกรรมที่มีความต้องการจัดเก็บสินค้าเป็นจำนวนมาก (High Capacity), อุตสาหกรรมที่มีความหลากหลายในประเภทสินค้า (SKUs) รวมถึงประเภทห้องเย็น (Cold Room)

Mobile Racking System, ชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรม

Mobile Racking
สินค้าที่เกี่ยวข้อง :
Micro Rack (GPS)
Micro Rack (GPS)
Drive-In Racking System
Drive-In Racking System
Medium Shelving
Medium Shelving
Mobile Racking Systems
Mobile Racking Systems