02-720-0444
Menu
ประเภทชั้นวางในคลังสินค้า

Selective Racking System

แบ่งปัน

Selective Racking System, ชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรม

Selective Racking System

ชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรมระบบนี้เหมาะสำหรับการจัดเก็บสินค้าที่มีความหลากหลาย หรือมีหลายชนิด โครงสร้างออกแบบให้มีความแข็งแรง ทนทาน เหมาะกับการรับน้ำหนักมากๆ สะดวกต่อการใช้งานโดยสามารถเลือกตำแหน่งการจัดเก็บได้ง่าย และไม่มีข้อจำกัดเรื่องของพาเลทสินค้าจำนวนมาก ใช้ร่วมกับรถ Forklift ในการขนถ่ายสินค้า เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม และคลังสินค้าทั้งขนาดเล็ก-ขนาดใหญ่ ที่ต้องการเก็บสินค้า (Stock) หรือวัตถุดิบเพื่อรอการขนถ่ายสินค้า

คุณสมบัติ และประโยชน์ใช้สอย

  • เหมาะสำหรับจัดเก็บสินค้าที่จัดวางบนพาเลท
  • สินค้ามีความหลากหลาย และมีน้ำหนักมาก
  • สามารถรับน้ำหนักถึง 3000 กก./ระดับชั้น
  • สำหรับคลังสินค้าที่ต้องการจัดเก็บปริมาณมาก สามารถทำโครงสร้างชั้นวางได้สูงถึง 14 ม.
  • สามารถจัดเก็บแบบ Double Deep Storage เพื่อเพิ่มปริมาณจัดเก็บขึ้น 30% เมื่อเทียบกับ Single Deep Storage
  • สามารถเลือกใช้โครงสร้างเสาผลิตจาก Pre-Galvanized แข็งแรงทนทานทุกสภาพอากาศ
Selective Racking System, ชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรม
Selective Racking System, ชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรม
Selective Racking Parameters

 
สินค้าที่เกี่ยวข้อง :
Basina (BA)
Basina (BA)
VNA Racking System
VNA Racking System
Medium Shelving
Medium Shelving
Shuttle Racking System
Shuttle Racking System