02-003-1899
Menu
LPI Group โรงงานอุตสาหกรรมผู้ผลิตและขาย ชั้นวางสินค้า ชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรม ชั้นหนังสือห้องสมุด ชั้นวางวัสดุก่อสร้าง ตู้เลื่อนเก็บเอกสาร และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบจัดเก็บสินค้า เอกสาร คลังสินค้า ชั้นแนวหน้า ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย  

อดีต ปัจจุบัน และอนาคต

LPI บริษัทอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ผลิตเหล็กภายใต้ชื่อทางการค้า "STEELER" ก่อตั้งขึ้นในปี 1966 โดยวัตถุประสงค์หลักของบริษัท คือการใช้เทคโนโลยีใน การผลิตเหล็ก เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับตลาดในประเทศ และในขณะเดียวกันก็เป็นผู้นำในการบุกเบิกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ตลอดจนระบบการจัดเก็บในระดับภูมิภาค
นโยบายผลิตภัณฑ์ของ LPI คือ การรักษาระดับคุณภาพสินค้าด้วยการออกแบบที่ทันสมัย และเทคโนโลยีระดับสูง
บริษัทมุ่งมั่นเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตลอดจนเทคนิคในการผลิตเพื่อพัฒนามาตรฐานความเป็นอยู่ด้วยประสิทธิภาพในการออกแบบและระยะเวลา
ในปัจจุบันที่สภาพเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมขยายตัวอย่างรวดเร็ว ความต้องการในเรื่องระบบ ความรวดเร็ว และระบบการจัดเก็บที่มีประสิทธิภาพตลอดจน การนำข้อมูลรายการสินค้าจากรูปเอกสารสู่การจัดเก็บ เกือบ 3 ทศวรรษที่ผ่านมาที่ LPI ได้นำระบบชั้นวางหนังสือในห้องสมุดมาใช้เป็นครั้งแรก
การพัฒนาเป็นไปด้วยความ ก้าวหน้าและ LPI ได้ขยายขอบเขตการจัดเก็บในรูปแบบชั้นวางหนังสือในห้องสมุด หรือชั้นวางที่สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกในสำนักงาน รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บทั้งในสำนักงาน และโรงพยาบาล หลังจากนั้นจึงได้มีการขยายในด้านผลิตภัณฑ์ไปสู่ห้างสรรพสินค้าและชั้นวางสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งทำให้บริษัทกลายเป็นผู้ผลิตชั้นวางสินค้าตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึง ชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรม และระบบจัดเก็บให้กับคลังสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง

นโยบายคุณภาพ

เรามุ่งมั่นที่จะสนองความต้องการของลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีคุณภาพ
เพื่อบรรลุความพึงพอใจของลูกค้า และเน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 

กระบวนการผลิตของ LPI

เพื่อเป็นการรับประกันคุณภาพสินค้า ได้มีการนำหลักปรัชญา 5 ส. ของญี่ปุ่นมาใช้ในการผลิตและการรับรองคุณภาพทั่วทั้งโรงงานตลอดจนงานเทคโนโลยีวิศวกรรม ในการผลิตเหล็ก ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงสามารถรับรองได้ถึงคุณภาพที่แน่นอนของผลิตภัณฑ์

บริการด้านผลิตภัณฑ์และการรับรองของ LPI

บริษัทรับรองความบกพร่องซึ่งเกิดจากการผลิตเป็นระยะยาว 60 วัน โดยจะชดเชยชิ้นส่วนซึ่งเกิดความเสียหายนั้นๆ ในฐานะที่เป็นหนึ่งในสมาชิกของสถาบันผู้ดำเนินการค้าเหล็กในสหรัฐอเมริกา บริษัทจึงให้คำมั่นว่าจะเป็นผู้นำในการผลิตเหล็กชั้นแนวหน้าของประเทศไทยในอนาคต
เทคโนโลยีในการจัดเก็บและใช้งานในปัจจุบันกลายเป็นเรื่องของกลไกอัตโนมัติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ LPI มีความภูมิใจที่ได้เป็นผู้บุกเบิกการใช้งานระบบ High-Rise Racking System หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ AS/RS (ระบบการจัดเก็บและใช้งานอัตโนมัติ Automated Storage and Retrieval Systems) ในประเทศไทย
ได้มีการนำระบบดังกล่าวมาใช้งานในปี 1988 เมื่อเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่รุ่งเรืองของประเทศไทยส่งผลให้ราคาที่ดินสูงขึ้น การแทนที่ระบบการจัดเก็บที่มีประสิทธิภาพ จึงกลายมาเป็นสิ่งสำคัญในการจัดบริหารงาน
นับเป็นโชคดีของ LPI ที่ได้มีโอกาสร่วมงานกับผู้ผลิตเครื่องจักรประเทศญี่ปุ่นและยุโรปในการผลิต และติดตั้งระบบการจัดการเก็บทั้งแบบกึ่งอัตโนมัติและแบบอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพยอดเยี่ยม
LPI มีโรงงานตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางพลี จ.สมุทรปราการ ด้วยเงินลงทุน 250 ล้านบาท บนพื้นที่ 10 ไร่ ซึ่งกำลังการผลิตของ LPI เพียงพอต่อความต้องการของตลาดในประเทศ แม้กระนั้นเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ และการเปิดตลาดสู่ AEC บริษัทได้เปิดโรงงานแห่งใหม่ ที่เขตอุตสาหกรรมบางปลา บนพื้นที่กว่า 4 ไร่ ขึ้นในปี 2014 ซึ่งทำให้กำลังการผลิตของ LPI เพียงพอต่อการเติบโตของตลาดในอนาคต
  LPI Group โรงงานอุตสาหกรรมผู้ผลิตและขาย ชั้นวางสินค้า ชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรม ชั้นหนังสือห้องสมุด ชั้นวางวัสดุก่อสร้าง ตู้เลื่อนเก็บเอกสาร และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบจัดเก็บสินค้า เอกสาร คลังสินค้า ชั้นแนวหน้า ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

บริษัทในเครือ LPI GROUP

LPI GROUP ประกอบด้วยบริษัทในเครือ 8 บริษัทที่ให้บริการ ระบบชั้นจัดเก็บครบวงจร ตั้งแต่บริษัทที่เป็นโรงงานผู้ผลิตสินค้าทั้งสายห้องสมุด สายสำนักงาน สายคลังสินค้า บริษัทที่ทำหน้าที่ในการออกแบบให้คำปรึกษา บริษัทที่ทำหน้าที่ขนส่งติดตั้ง และให้บริการหลังการขาย ตลอดจนถึงบริษัทที่ทำหน้าที่ในการจัดงานสัมมนาให้ความรู้แก่ลูกค้าในเรื่องระบบชั้นจัดเก็บ ซึ่งทั้งหมดก็เพื่อเติมเต็มบริการให้กับลูกค้าของ LPI